Advocacy

Моніторинг ІТК за 13 квітня 2018 року

13-04-2018

У цьому випуску:

Верховна Рада України

На наступному тижні планується розглянути проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики 

 

18 квітня відбудеться чергове засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

 

 

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

17 - 20 квітня 2018 року

(Складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України

відповідно до порядку денного восьмої сесії) 

 

Четвер, 19 квітня

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав № 7539 від 01 .02.2018р. – перше читання.

Ініціатор: Гройсман В.Б., Кабінет Міністрів України

Проектом пропонується внести зміни до низки Законів та Кодексів України в частині врегулювання питань авторського права і суміжних прав, зокрема, вносяться зміни до Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», «Про гастрольні заходи в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України та інш.

Передбачається внести зміни та закріпити визначення понять: аудіовізуальний твір, база даних, відтворення, інтерактивний доступ, кабельна ретрансляція, кінематографічний твір, користувач, позичка, фільм, фотографічний твір.

Передбачається, що виключні права авторів дозволяти або забороняти кабельну ретрансляцію об’єктів авторського права реалізуються лише через організацію колективного управління у порядку, передбаченому законом.

Автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право на винагороду за використання його твору способом кабельної ретрансляції. Збір та розподіл винагороди за кабельну ретрансляцію творів здійснюється організацією колективного управління у порядку, передбаченому законом.

Якщо інше не передбачено у договорі про створення аудіовізуального твору, вважається, що автори, які зробили внесок або зобов’язалися зробити внесок у створення аудіовізуального твору передали (відчужили) майнові права продюсеру аудіовізуального твору.

Особи, які використовують аудіовізуальні твори способами публічного показу, публічного сповіщення, публічного виконання аудіовізуального твору, передання в найм (прокат) примірників аудіовізуального твору, виплачують винагороду авторам (їх спадкоємцям):

а) особисто;

б) через їх повіреного;

в) через організацію колективного управління.

У випадку кабельної ретрансляції аудіовізуальних творів особи, які здійснюють кабельну ретрансляцію, виплачують винагороду особам, яким були передані (відчужені) майнові права на ці аудіовізуальні твори, виключно через організацію колективного управління.

Строк чинності авторського права на кінематографічні або інші аудіовізуальні твори спливає через 70 років після смерті останньої особи, що пережила інших осіб з наступного переліку авторів аудіовізуального твору: режисер-постановник, автор сценарію, автор діалогу, автор музики, спеціально написаної для використання в аудіовізуальному творі.

Пропонується доповнити Закон України «Про авторське право і суміжні права» положеннями щодо публічного сповіщення, відповідно до яких у разі публічного сповіщення передачі організації мовлення зі станції зв’язку, розташованої на території України, на супутник таким чином, що публічне сповіщення такої передачі, а також інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, що передаються такою організацією мовлення, з супутника поширюється за межі території України, то для цілей цього Закону вважається, що таке публічне сповіщення відбувається в Україні, а права та обов’язки, передбачені цим Законом (в тому числі, обов’язок з виплати винагороди за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав), а також відповідальність за дотримання авторського права і (або) суміжних прав несе особа, яка здійснює передачу об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на супутник.

Сигнал, що несе передачу (програму) організації мовлення вважається закодованим, якщо публічне сповіщення передачі (програми) організації мовлення стає доступним для сприйняття публікою лише після того, як цей сигнал для забезпечення можливості такого сприйняття буде оброблено за допомогою спеціального декодувального пристрою (засобу), одержаного на підставі відповідного договору, укладеного з цією організацією мовлення або з іншою особою, уповноваженою цією організацією мовлення продавати (здавати в оренду) даний пристрій (засіб). Така організація мовлення і особа, що реалізує (здає в оренду) вказані пристрої (засоби) та/або відповідає за використання декодувального пристрою (засобу), несуть обов’язки, передбачені цим Законом (в тому числі, обов’язок з оплати винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав), а також несуть солідарну відповідальність за дотримання авторського права і (або) суміжних прав під час такого публічного сповіщення.

Положення щодо обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення пропонується доповнити абзацом, яким передбачити що допускається використання коротких уривків для повідомлення про поточні події, відтворення короткочасних записів творів, здійснених організацією мовлення власними засобами та для власних програм. При цьому організація мовлення зобов‘язана знищити такий запис твору протягом 30 календарних днів після її виготовлення, якщо більш тривалий термін не погоджений з автором записаного твору чи не встановлений законом. Такий запис може бути збережений без згоди автора записаного твору в державних архівах у зв’язку з його виключно документальним характером.

У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» пропонується закріпити, що копії договорів, укладених з організаціями колективного управління додаються до заяв про видачу (продовження) ліцензії на мовлення, а також до заяви про видачу ліцензії провайдера програмної послуги.

 

Засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

 

18 квітня відбудеться чергове засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, на якому планується розглянути питання щодо процедурного рішення стосовнопроекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення реклами лікарських засобів, медичних виробів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації № 8136 від 15.03.2018р.

Ініціатори: Бахтеєва Т.Д., Карпунцов В.В., Шурма І.М., Заружко В.Л., Силантьєв Д.О., Река А.О., Драюк С.Є., Мусій О.С., Бендюженко Ф.В., Помазанов А.В., Єдаков Я.Ю., Підберезняк В.І.

Проектом пропонується закріпити необхідність погодження з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я рекламних текстів та нагляд за дотриманням критеріїв належного рекламування лікарських засобів здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Забороняється використовувати у рекламі зображення дітей, які споживають або використовують лікарські засоби, а також розміщення зображень осіб, які не є лікарями та іншими професійними медичними працівниками, якими надаються відомості про лікувальний ефект від застосування лікарського засобу чи медичного виробу.

Забороняється телепродаж медичної техніки та медичних виробів, застосування яких потребує спеціальних знань та підготовки.

Пропонується доповнити Закон України «Про рекламу», встановивши вимоги до рекламування лікарських засобів і до рекламування медичних виробів.