Advocacy

Моніторинг ІТК за 17 липня 2018 року

17-07-2018

У цьому випуску:

Нові законопроекти

З’явився текст законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо територій з особливим режимом мовлення

Зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розповсюдження соціальної реклами на телебаченні і радіо

 

 

Нові законопроекти

 

З’явився текст проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо територій з особливим режимом мовлення №8600 від 13.07.2018р.

Ініціатори: Сюмар В.П., Данченко О.І., Ляшко О.В., Севрюков В.В.

Проектом пропонується доповнити визначення територій з особливим режимом мовлення – райони України, що межують з тимчасово окупованою територією України (Автономною Республікою Крим та містом Севастополем), райони Донецької і Луганської областей, прикордонні райони, що межують з територією держави-агресора, у яких шляхом наземного ефірного аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора.

Також передбачається внести зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України», передбачивши, що дія цього Закону поширюється на період проведення операції об’єднаних сил та протягом року після її завершення, а також до деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

У прикінцевих та перехідних положеннях до законопроекту зазначається, що дозволи на тимчасове мовлення, дія яких розповсюджується на райони України, що межують з тимчасово окупованою територією України (Автономною Республікою Крим та містом Севастополем), райони Донецької і Луганської областей, можуть видаватися Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення для будь-яких телерадіоорганізацій.

Дозволи на тимчасове мовлення, дія яких розповсюджується на прикордонні райони, що межують з територією держави-агресора, можуть видаватися Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення лише для телерадіоорганізацій, які здійснюють радіомовлення.

 

Також у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розповсюдження соціальної реклами на телебаченні і радіо № 8616 від 16.07.2018р.

Ініціатор: Сюмар В.П.

Проектом закріплюється нове визначення поняття «соціальна реклама» – суспільно-корисна інформація, спрямована на розвиток особистості та суспільства, популяризацію загальнолюдських цінностей, здорового способу життя, освіти, науки, культури, історії, розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку та/або не спонукає виборців голосувати за або проти певного суб’єкта виборчого процесу. До соціальної реклами може відноситися інформація про висвітлення державних безкоштовних програм, спрямованих на захист державності, громадського порядку, підвищення обороноздатності держави тощо.

Відповідно до законопроекту на соціальну рекламу поширюються загальні вимоги до реклами.

Уточнюється, що соціальна реклама не повинна містити зазначення прізвищ, імен, по-батькові фізичних осіб, посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (крім випадків, коли рекламодавцем є громадське об’єднання чи благодійна організація, які не мають на меті отримання прибутку).

Законопроектом передбачається, що соціальна реклама, яка розповсюджується на замовлення органу державної влади та/або органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб не повинна містити інформації, яка сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної політичної партії, виборчого блоку, їх програм, угод, політичних заходів, які проводяться чи підтримуються ними, керівників або членів певної політичної партії, виборчого блоку, окремих кандидатів.

Не вважається соціальною рекламою інформація, спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку, якщо така інформація слугує цілям спонукання виборців голосувати за або проти певного суб’єкта виборчого процесу чи містить посилання на програму певної політичної партії, виборчого блоку, політичні заходи (діяльність), які проводяться чи підтримуються ними, керівників або членів певної політичної партії, виборчого блоку, окремих кандидатів.

Соціальна реклама у теле- і радіопередачах, програмах повинна бути чітко відокремлена від інших програм, передач на їх початку і наприкінці за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів, титрів, логотипу або коментарів ведучих з використанням слова “соціальна реклама”.

Телерадіоорганізація, яка безкоштовно транслює соціальну рекламу у обсязі, який перевищує 5 відсотків ефірного часу, має право пропорційно збільшити час мовлення відведений на рекламу і телепродаж, на телебаченні до 20 відсотків, а на радіо до 25 відсотків протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення. Тривалість окремої соціальної реклами на телебаченні і радіо не може перевищувати 1 хвилину.

Закріплюється обов’язок отримання висновку Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення щодо відповідності аудіовізуальної інформації визначеним чинним законодавством вимогам до соціальної реклами у випадку, коли рекламодавцем соціальної реклами є орган державної влади та/або орган місцевого самоврядування, їх посадові особи.

Поширення телерадіоорганізацією соціальної реклами, рекламодавцем якої є державний орган та/або орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, без позитивного висновку Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення забороняється.

У разі виникнення сумніву щодо відповідності аудіовізуальної інформації визначеним чинним законодавством вимогам до соціальної реклами, рекламодавець або розповсюджувач реклами може звернутись до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення стосовно надання висновку щодо відповідності аудіовізуальної інформації визначеним чинним законодавством вимогам до соціальної реклами.

Поширення телерадіоорганізацією соціальної реклами, рекламодавцем якої не є державний орган та/або орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, у випадку наявності негативного висновку Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо відповідності аудіовізуальної інформації визначеним чинним законодавством вимогам до соціальної реклами, забороняється.

Передбачається, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює ведення Державного реєстру соціальної реклами, яка відповідає вимогам чинного законодавства та на яку отриманий висновок Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

До повноважень Національної ради додається нагляд щодо відповідності змісту аудіовізуальної інформації вимогам чинного законодавства.

За розповсюдження соціальної реклами з порушенням вимог законодавства щодо порядку розповсюдження соціальної реклами передбачається санкція у вигляді штрафу у розмірі 5% розміру ліцензійного збору.

Проектом пропонується виключити абз.2 ч.2 ст.17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», відповідно до якого Національна рада має право приймати регуляторні акти виключно у випадках, передбачених законом, а також внести зміни до ч.3 ст.17, передбачивши, що нормативно-правові акти, окрім вимог, передбачених частиною другою цієї статті, не потребують державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Також пропонується включити Закон України «Про рекламу» в ч.1 ст.3 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», додавши до переліку Законодавство України про телебачення і радіомовлення та передбачити, що Національна рада застосовує санкції до телерадіоорганізацій у разі порушення ними вимог законодавства про телебачення і радіомовлення та/або умов ліцензії.