Advocacy

Моніторинг ІТК за 7 вересня 2018 року

07-09-2018

У цьому випуску:

Новий законопроект

Зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Комітет з питань науки і освіти

З 10 по 12 вересня відбуватиметься засідання робочої групи з доопрацювання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав

 

 

Новий законопроект

 

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України №9062 від 06.09.2018р.

Ініціатор: Гройсман В.Б., Кабінет Міністрів України

Проектом, серед іншого, пропонується виключити ч.12 ст.21 Закону України «Про рекламу», якою передбачається, що реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.

 

Засідання робочої групи з доопрацювання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав

 

З 10 по 12 вересня відбуватиметься засідання робочої групи з доопрацювання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав № 7539 від 01 .02.2018р.

Ініціатор: Гройсман В.Б., Кабінет Міністрів України

Проектом пропонується внести зміни до низки Законів та Кодексів України в частині врегулювання питань авторського права і суміжних прав, зокрема, вносяться зміни до Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», «Про гастрольні заходи в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України та інш.

Проектом, серед іншого, передбачається, що автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право на винагороду за використання його твору способом кабельної ретрансляції. Збір та розподіл винагороди за кабельну ретрансляцію творів здійснюється організацією колективного управління у порядку, передбаченому законом.

Якщо інше не передбачено у договорі про створення аудіовізуального твору, вважається, що автори, які зробили внесок або зобов’язалися зробити внесок у створення аудіовізуального твору передали (відчужили) майнові права продюсеру аудіовізуального твору.

Пропонується доповнити Закон України «Про авторське право і суміжні права» положеннями щодо публічного сповіщення, відповідно до яких у разі публічного сповіщення передачі організації мовлення зі станції зв’язку, розташованої на території України, на супутник таким чином, що публічне сповіщення такої передачі, а також інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, що передаються такою організацією мовлення, з супутника поширюється за межі території України, то для цілей цього Закону вважається, що таке публічне сповіщення відбувається в Україні, а права та обов’язки, передбачені цим Законом (в тому числі, обов’язок з виплати винагороди за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав), а також відповідальність за дотримання авторського права і (або) суміжних прав несе особа, яка здійснює передачу об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на супутник.

Сигнал, що несе передачу (програму) організації мовлення вважається закодованим, якщо публічне сповіщення передачі (програми) організації мовлення стає доступним для сприйняття публікою лише після того, як цей сигнал для забезпечення можливості такого сприйняття буде оброблено за допомогою спеціального декодувального пристрою (засобу), одержаного на підставі відповідного договору, укладеного з цією організацією мовлення або з іншою особою, уповноваженою цією організацією мовлення продавати (здавати в оренду) даний пристрій (засіб). Така організація мовлення і особа, що реалізує (здає в оренду) вказані пристрої (засоби) та/або відповідає за використання декодувального пристрою (засобу), несуть обов’язки, передбачені цим Законом (в тому числі, обов’язок з оплати винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав), а також несуть солідарну відповідальність за дотримання авторського права і (або) суміжних прав під час такого публічного сповіщення.

Положення щодо обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення пропонується доповнити абзацом, яким передбачити що допускається використання коротких уривків для повідомлення про поточні події, відтворення короткочасних записів творів, здійснених організацією мовлення власними засобами та для власних програм. При цьому організація мовлення зобов‘язана знищити такий запис твору протягом 30 календарних днів після її виготовлення, якщо більш тривалий термін не погоджений з автором записаного твору чи не встановлений законом. Такий запис може бути збережений без згоди автора записаного твору в державних архівах у зв’язку з його виключно документальним характером.