Advocacy

Моніторинг ІТК за 17 жовтня 2018 року

17-10-2018

У цьому випуску:

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

Результати засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

Новий законопроект

Зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (щодо засудження та заборони імперської ідеології держави-агресора в Україні)

 

 

Результати засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики 

 

17 жовтня відбулося чергове засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, на якому було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти у першому читанні за основу:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу) № 8515 від 21.06.2018р.

Ініціатори: Кондратюк О.К., Сюмар В.П., Опанасенко О.В., Севрюков В.В., Висоцький С.В., Бендюженко Ф.В., Абдуллін О.Р., Червакова О.В.

Проектом закріплюється порядок використання порівняльної реклами - може містити зображення та посилання на товар, торговельні марки чи інші позначення під якими випускається товар з яким здійснюється порівняння; комерційне (фірмове) найменування конкурента діяльність чи товар якого порівнюється.

Використання порівняльної реклами дозволяється якщо:

1) вона не містить визначених законодавством про захист прав споживачів ознак нечесної підприємницької практики;

2) вона порівнює однорідні (подібні) товари, які використовуються на одні й ті самі потреби чи порівнює діяльність, що охоплюється однією сферою чи видом діяльності;

3) вона об’єктивно порівнює одну або кілька матеріальних, співставних та репрезентативних характеристик однорідного (подібного) товару, діяльності, включаючи ціну, суттєвих для споживача при здійсненні вибору;

4) вона не дискредитує якість однорідних (подібних) товарів інших виробників та продавців чи не дискредитує діяльність інших осіб;

5) вона не дискредитує репутації торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань, інші особливості конкурентів або місць походження товарів;

6) вона не створює змішення між рекламодавцем і конкурентом, між товарами, торговельними марками, комерційним (фірмовим) найменуваннями рекламодавця та конкурентів; 

7) вона не містить імітації товарів, захищених торговельною маркою або найменуванням.

Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі та за недотримання встановлених законодавством вимог щодо змісту порівняльної реклами несе рекламодавець.

Пропонується виключити положення, відповідно до якого у рекламі лікарських засобів забороняється порівняння з іншими лікарськими засобами, медичними виробами, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту, а також заборону у рекламі цінних паперів та фондового ринку використовувати порівняльну рекламу шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну діяльність на фондовому ринку, незалежно від того, чи відповідає дійсності така інформація про недоліки, зокрема про санкції, які були застосовані державними органами до таких осіб.

Закріплюється визначення підприємницької практики, що вводить в оману - підприємницька практика вважається такою, що вводить в оману, якщо вона спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здійснення правочину, на який в іншому випадку він не погодився б, шляхом надання йому неправдивої чи неповної інформації або ненадання інформації стосовно:

1) основних характеристик продукції, таких як: її наявність, переваги, небезпека, склад, методи використання, метод і дата виготовлення або надання, поставка, кількість, специфікація, географічне або інше походження, очікувані результати споживання чи результати та основні характеристики тестів або перевірок товару;

2) гарантійного строку та гарантійного обслуговування продукції;

3) будь-яких застережень щодо прямої чи опосередкованої підтримки виробником продавця або продукції;

4) способу продажу, ціни або способу розрахунку ціни, наявності знижок або інших цінових переваг;

5) умов оплати, доставки, виконання договору купівлі-продажу;

6) потреби у послугах, заміні складових чи ремонті;

7) місця розташування і повної назви продавця, а в разі необхідності – місця розташування і повної назви особи, від імені якої виступає продавець;

8) характеру, атрибутів та прав продавця або його агента, зокрема інформації про його особу та активи, кваліфікацію, статус, наявність ліцензії, афілійованість та права інтелектуальної або промислової власності, його відзнаки та нагороди;

9) небезпеки, що загрожує споживачу у зв’язку із покупкою та/або використанням продукції;

10) прав споживача, у тому числі права відмовитися від продукції (для відповідних видів товарів, робіт і послуг), права на заміну продукції або відшкодування збитків.

Відповідно до тексту законопроекту, забороняються як такі, що вводять в оману:

- недостовірне повідомлення про наявність обмеженої кількості продукції або про продаж продукції протягом обмеженого терміну часу, яке  спонукає споживачів до прийняття швидкого рішення і позбавляє їх достатнього періоду часу для прийняття свідомого рішення;

- маркування продукції знаком довіри, знаком якості або знаком відповідності без отримання на це відповідного дозволу уповноваженої особи чи власника таких знаків;

- пропонування продажу продукції за спеціальною ціною, якщо: в продажу ця продукція відсутня; продавець відмовляється прийняти замовлення на таку продукцію або доставити її у прийнятний термін; продавець пропонує неякісні екземпляри цієї продукції з наміром продати іншу продукцію;

- представлення встановленого законодавством права споживача як наданого продавцем продукції привілею;

- неправдива заява про припинення продавцем своєї торговельної діяльності або його переїзд;

- заява про те, що придбання продукції може посприяти виграшу у лотереї;

- поширення недостовірної інформації про стан ринку або можливість придбати продукцію з метою спонукати споживача придбати продукцію на менш вигідних для нього умовах;

- заява про проведення конкурсу або розіграшу подарунків без наступного вручення цих подарунків або їх  еквівалента;

- недостовірне твердження про те, що продавець діє не в торговельних, ділових чи професійних інтересах або представляє себе як споживач.

Також передбачається, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знаку у порівняльній рекламі, що здійснюється у відповідності до положень законодавства про рекламу, про захист від недобросовісної конкуренції та яке не відноситься до нечесної підприємницької практики.

2.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації № 8558 від 05.07.2018р.

Ініціатор: Луценко І.С.

Проектом пропонується закріпити визначення дискримінаційна реклама за ознакою статі –реклама, що принижує гідність людей за ознакою статі; транслює стереотипні уявлення про інтелектуальні, фізичні, соціальні чи іншого роду переваги однієї статі над іншою; тиражує стереотипні ролі, що обмежують свободу життєвого вибору людини; використовує людину виключно як сексуальний об’єкт з метою привернення уваги споживачів, або будується на неоднозначних виразах з натяками на сексуальні стосунки; чи демонструє фізичне насильство представників однієї статі над іншою.

Дискримінаційна реклама за ознакою статі забороняється. Відповідальність за дискримінаційну рекламу несе рекламодавець.

У рекламі забороняється зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Забороняється розповсюджувати рекламу, що транслює стереотипні ролі чи уявлення про жінок чи чоловіків, пропагує меншовартість будь-якої із статей; використовує людину виключно як сексуальний об’єкт з метою привернення уваги споживачів, або будується на неоднозначних виразах з натяками на сексуальні стосунки.

Збільшується відповідальність за повторне вчинення порушень, передбачених п.1,2,3 ст.27 Закону України «Про рекламу» протягом року – накладення штрафу у тридцятикратному розмірі вартості розповсюдженої реклами.

 

Новий законопроект 

 

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (щодо засудження та заборони імперської ідеології держави-агресора в Україні) № 9200 від 16.10.2018р.

Ініціатори: Бригинець О.М., Чубаров Р.А., Тетерук А.А., Висоцький С.В.

Проектом пропонується внести зміни до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», доповнивши поняттями «імперська ідеологія держави-агресора», «пропаганда імперської ідеології держави-агресора», «символіка імперської ідеології держави-агресора».

Пропаганда імперської ідеології держави-агресора – будь-які публічні висловлювання або дії, спрямовані на поширення, провокування, стимулювання або виправдання всіх видів ненависті на основі нетерпимості до України та Українського народу, інших держав та народів, включаючи нетерпимість у вигляді агресивного російського націоналізму або етноцентризму, які можуть проявлятися, зокрема у вигляді:

а) заперечення суверенітету та територіальної цілісності України;

б) виправдання або заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих територій Донецької та Луганської областей, виправдання інших випадків збройної агресії Російської Федерації, її втручання у внутрішню політику інших держав;

в) заперечення права Українського народу на самовизначення;

г) закликів до відродження СРСР у кордонах, які існували до його розпаду;

ґ) заперечення конституційного права кожного на свободу світогляду і віросповідання, зокрема підтримки ідеї виключного статусу Української церкви Московського патріархату.

Символіка імперської ідеології держави-агресора – символіка, що включає:

а) будь-яке зображення державних прапорів, гербів та інших символів Російської Федерації, так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки»;

б) гімни Російської Федерації, так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки»;

в) прапори, символи, зображення або інша атрибутика, в яких відтворюється поєднання символів, визначених в підпункті «а», в тому числі символіка органів влади Російської Федерації;

г) символіка та найменування політичних партій, зареєстрованих в Російській Федерації, та її елементи.

Забороняється використання та пропаганда імперської ідеології держави-агресора, а також використання символіки імперської ідеології держави-агресора, крім випадків використання символіки імперської ідеології держави-агресора при висвітленні у засобах масової інформації, мережі Інтернет внутрішньої та зовнішньої політики Російської Федерації, внутрішньої ситуації у так званих «Донецькій народній республіці» та «Луганській народній республіці» (за умови, що це не призводить до пропаганди імперської ідеології держави-агресора).

Проектом пропонується доповнити статтю 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», передбачивши, що мовник не має права розповсюджувати аудіовізуальні твори, у яких заперечується або виправдовується злочинний характер імперської ідеології держави-агресора, а також виправдовується діяльність юридичних та фізичних осіб, які поширюють імперську ідеологію держави-агресора.