Advocacy

Моніторинг ІТК за 4 вересня 2019 року

04-09-2019

У цьому випуску:

Нові законопроекти 

Зареєстровано низку важливих для індустрії законопроектів

 

 

Нові законопроекти 

 

У Верховній Раді України зареєстровано нові законопроекти:

1. Проект Закону про порядок застосування мов в Україні № 1103-1 від 29.08.2019р.

Ініціатори: Бойко Ю.А., Королевська Н.Ю., Шуфрич Н.І., Солод Ю.В., Іоффе Ю.Я., Німченко В.І., Рабінович В.З.

Текст законопроекту поки що відсутній.

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо заборони реклами алкогольних напоїв та врегулювання особливостей реклами тютюнових виробів № 1145 від 29.08.2019р.

Ініціатор: Шпенов Д.Ю.

Текст законопроекту поки що відсутній.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2036 від 03.09.2019р.

Ініціатори: Ткаченко О.В., Потураєв М.Р., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б.

Текст законопроекту поки що відсутній.

 

Також з’явилися тексти частини раніше зареєстрованих законопроектів:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні № 1058 від 29.08.2019р. (визначений Президентом як невідкладний)

Ініціатори: Безгін В.Ю., Ткаченко О.В., Кравчук Є.М., Сушко П.М., Криклій В.А., Малюська Д.Л., Шуляк О.О., Костюк Д.С., Кубраков О.М., Підласа Р.А., Мулик Р.М., Новосад Г.І.

Проектом пропонується внести зміни до закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо порядку надання державної субсидії.

Уточнюється, що державна підтримка у формі субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат надається іноземним суб’єктам кінематографії.

Пропонується передбачити, що один фільм (серіал) може отримати підтримку лише в одній з форм державної підтримки.

Передбачається, що обов’язковою умовою отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму, є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також посадових осіб, резидентів України.

Закріплюється умова, за якої іноземний суб’єкт кінематографії може додатково отримати 5 відсотків загального обсягу кваліфікованих витрат (платежів).

Пропонується збільшити розмір відшкодування частини фактично здійснених суб’єктом кінематографії кваліфікованих витрат (платежів) на виробництво (створення) фільмів до 25 відсотків загального обсягу таких кваліфікованих витрат (платежів).  Разом з цим, мінімальні розміри загальних сум кваліфікованих витрат (платежів), пов’язаних із його виробництвом на території України для отримання державної субсидії пропонується вираховувати у відношенні до прожиткових мінімумів для працездатних осіб (замість мінімальних заробітних плат).

2. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії № 1074 від 29.08.2019р. (визначений Президентом як невідкладний)

Ініціатори: Безгін В.Ю., Ткаченко О.В., Кравчук Є.М., Сушко П.М., Підласа Р.А., Федоров М.А., Марченко Л.І., Юраш С.А., Гурін Д.О., Клочко А.А., Гайду О.В., Медяник В.А., Мурдій І.Ю., Фролов П.В.

Проектом пропонується внести зміни до Бюджетного Кодексу України, якими передбачити порядок фінансування галузі.

Зокрема, пропонується закріпити додатково джерела формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів та надання за їх рахунок державної підтримки кінематографії :

- надходження від реалізації майнових прав на використання фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, створених за кошти Державного бюджету України, реалізації суб’єктами кінематографії, які отримали від держави субсидії на створення (виробництво) фільмів, телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, майнових прав на використання таких фільмів, телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, вихідних матеріалів фільмів, телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмокопій, а також від реалізації майнових прав на використання фільмів та фільмових матеріалів, які відповідно до планів виробництва Держкіно УРСР, Міністерства культури УРСР та їхніх правонаступників у 1953 - 1991 роках створені (вироблені) за рахунок державних (бюджетних) коштів на державних кіностудіях та належать державі;

- платіж, що сплачується суб’єктом кінематографії за розгляд заяв щодо отримання державних субсидій на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму;

- 50 відсотків прибутків, отриманих від прокату та/або передачі прав на використання фільму (але не більше 50 відсотків отриманої суми державної підтримки), що сплачуються до державного бюджету протягом усього строку дії авторського права на фільм суб’єктом кінематографії, який отримав державну субсидію на створення фільму у формах, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», і на користь якого передано (відчужено) майнові права інтелектуальної власності, або особою, якій передано (відчужено) суб’єктом кінематографії, який створив фільм за такої державної підтримки, майнові права інтелектуальної власності на такий фільм у повному обсязі або частково і яка набула майнових прав на такий фільм;

- штрафи, що накладаються за вчинення правопорушень, передбачених статтями 164-17, 164-18 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 176 Кримінального кодексу України;

- плата за видачу державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів»;

Передбачається, що на кінець бюджетного періоду Казначейство України залишки бюджетних коштів загального фонду для державної підтримки кінематографії зберігає на рахунках розпорядників в органах Казначейства, залишки бюджетних коштів спеціального фонду для державної підтримки кінематографії – на поточних рахунках у банках державного сектору для здійснення відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

Пропонується внести зміни до ст.87 Бюджетного кодексу, додавши до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 5 частини другої статті 67-1 Кодексу) державну підтримку кінематографії у формах, визначених законом, та у додаткових формах, встановлених Кабінетом Міністрів, виплату стипендії членам Ради з державної підтримки кінематографії.