Advocacy

Моніторинг ІТК за 9 вересня 2019 року

10-09-2019

 

У цьому випуску:

Нові законопроекти 

Зареєстровано низку важливих для індустрії законопроектів

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 

Результати засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

 

 

Нові законопроекти 

 

У Верховній Раді України зареєстровано нові законопроекти:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні) № 1058-1 від 05.09.2019р.

Ініціатори: Княжицький М.Л., Забродський М.В., Луценко І.С., Синютка О.М., Зінкевич Я.В., Павленко Р.М., Саврасов М.В., Алєксєєв С.О., Ар'єв В.І., Іонова М.М., Геращенко І.В., Фріз І.В.

Проектом пропонується внести зміни до закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо порядку надання державної субсидії.

Уточнюється, що державна підтримка у формі субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат надається іноземним суб’єктам кінематографії.

Пропонується передбачити, що один фільм (серіал) може отримати підтримку лише в одній з форм державної підтримки.

Передбачається, що обов’язковою умовою отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму, є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також посадових осіб, резидентів України.

Закріплюється умова, за якої іноземний суб’єкт кінематографії може додатково отримати 5 відсотків загального обсягу кваліфікованих витрат (платежів).

Пропонується збільшити розмір відшкодування частини фактично здійснених суб’єктом кінематографії кваліфікованих витрат (платежів) на виробництво (створення) фільмів до 25 відсотків загального обсягу таких кваліфікованих витрат (платежів).  Разом з цим, мінімальні розміри загальних сум кваліфікованих витрат (платежів), пов’язаних із його виробництвом на території України для отримання державної субсидії пропонується вираховувати у відношенні до прожиткових мінімумів для працездатних осіб (замість мінімальних заробітних плат).

2. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України № 1230 від 02.09.2019р.

Ініціатор: Гетманцев Д.О.

Проектом закріплюються поняття  «контрафактні товари», «піратські товари», «товари, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності». Розширюється перелік об’єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється під час переміщення товарів через митний кордон України, а також порядок застосування заходів, пов’язаних із призупиненням митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності та фінансування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації № 2072 від 05.09.2019р.

Ініціатори: Княжицький М.Л., Забродський М.В., Федина С.Р., Геращенко І.В., Сюмар В.П., Луценко І.С., Синютка О.М., Зінкевич Я.В., Павленко Р.М., Саврасов М.В., Ар'єв В.І., Іонова М.М., Алєксєєв С.О., Фріз І.В.

Текст законопроекту поки що відсутній.

 

Також з’явилися тексти раніше зареєстрованих законопроектів:

1. Проект Закону про мови в Україні № 1103 від 29.08.2019р.

Ініціатори: Новинський В.В., Магомедов М.С., Шпенов Д.Ю., Магера С.В., Гриб В.О.

Проектом пропонується  передбачити, що держава сприяє виданню і розповсюдженню аудіо- та аудіовізуальних творів, друкованих видань державною мовою або мовами меншин.

Телерадіоорганізації України можуть на власний розсуд вести мовлення державною мовою або мовами меншин та іншими мовами - як однією, так і кількома мовами. Обсяги загальнодержавного, регіонального і місцевого мовлення державною мовою, мовами меншин та іншими мовами визначаються самими мовниками.

Трансляція аудіовізуальних творів здійснюється мовою оригіналу або із дублюванням, озвученням чи субтитруванням державною мовою  або мовами меншин на розсуд телерадіоорганізацій. За наявності технічних можливостей телерадіоорганізації здійснюють трансляцію аудіовізуальних творів кількома мовами із забезпеченням вільного вибору споживачами мови цих творів.

Рекламні оголошення, повідомлення та інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції виконуються державною мовою або мовою меншин,  іншою мовою на вибір рекламодавця. Знаки для товарів і послуг наводяться у рекламі у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до закону.

2. Проект Закону про порядок застосування мов в Україні № 1103-1 від 29.08.2019р.

Ініціатори: Бойко Ю.А., Королевська Н.Ю., Шуфрич Н.І., Солод Ю.В., Іоффе Ю.Я., Німченко В.І., Рабінович В.З.

Проектом передбачається, що телерадіоорганізації України можуть на власний розсуд вести мовлення державною мовою, мовами міжнародного спілкування та іншими мовами - як однією, так і кількома мовами. Обсяги загальнодержавного, регіонального і місцевого мовлення державною мовою або іншими мовами, визначаються самими мовниками, крім випадків, передбачених Законом України "Про телебачення і радіомовлення" стосовно обов’язкової частки пісень державною мовою, частки ведення передач державною мовою.

Трансляція аудіовізуальних творів здійснюється мовою оригіналу або із дублюванням, озвученням чи субтитруванням державною мовою на розсуд телерадіоорганізацій. За наявності технічних можливостей теле-радіоорганізації здійснюють трансляцію аудіовізуальних творів кількома мовами із забезпеченням вільного вибору споживачами мови цих творів.

Відповідно до тексту законопроекту Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повинна у тримісячний термін забезпечити приведення раніше виданих телерадіоорганізаціям ліцензій на мовлення до вимог цього Закону без додаткових витрат для ліцензіатів.

Рекламні оголошення, повідомлення та інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції виконуються державною мовою або іншою мовою на вибір рекламодавця.

Знаки для товарів і послуг наводяться у рекламі у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до закону.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо заборони реклами алкогольних напоїв та врегулювання особливостей реклами тютюнових виробів № 1145 від 29.08.2019р.

Ініціатор: Шпенов Д.Ю.

Проектом передбачається заборона розповсюджувати у рекламі інформацію щодо алкогольних напоїв, у тому числі, інформацію щодо знаків для товарів і послуг,  інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої. Окрім реклами на спеціальних виставкових заходах алкогольних напоїв.

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2036 від 03.09.2019р.

Ініціатори: Ткаченко О.В., Потураєв М.Р., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б.

Проектом пропонується передбачити, що після припинення повноважень член (члени) Національної ради продовжує (продовжують) виконувати обов'язки до дня призначення нового члена Національної ради Верховною Радою України, за винятком випадків дострокового припинення повноважень члена Національної ради.

Проектом також передбачається, що голосування у Верховній Раді України щодо призначення членом (членами) Національної ради відбувається одночасно на всі вакантні посади членів Національної ради, що повинні призначатися Верховною Радою України. Вакантними посадами члена (членів) Національної ради вважаються всі посади, де повноваження члена (членів) Національної ради були припинені постановою Верховної Ради України, або чиї повноваження були достроково припинені з підстав передбачених Законом.

Не вважається вакантною посада члена Національної ради у випадку, якщо його повноваження були припинені у останній день терміну подання кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради або після закінчення терміну подання кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради до комітету Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення. Кандидатура (кандидатури) члена (членів) Національної ради вноситься (вносяться) до проекту постанови Верховної Ради України в послідовності, визначеній попереднім рейтинговим голосуванням та у кількості що відповідає кількості вакантних посад членів Національної ради, що повинні призначатися Верховною Радою України. Призначеною (призначеними) на посаду члена (членів) Національної ради вважається (вважаються) особа (особи), за призначення якої (яких) проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.

У разі якщо за результатами голосування Верховної Ради України не було призначено на всі вакантні посади всіх членів Національної ради, що повинні призначатися Верховною Радою України, уся процедура призначення проводиться повторно, починаючи з оголошення комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради. Кандидатури на посаду члена (членів) Національної ради, що брали участь у попередньому відборі мають право брати участь у повторному відборі на загальних засадах встановлених цим Законом.

5. Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність Закону України від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної" № 1102 від 29.08.2019р.

Ініціатори: Новинський В.В., Шпенов Д.Ю., Магера С.В., Гриб В.О.

Проектом пропонується визнати таким, що втратив чинність Закон України від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21, ст.81).

 

Результати засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

 

Сьогодні, 9 вересня, відбулося засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні № 1058 від 29.08.2019р. (визначений Президентом як невідкладний)

Ініціатори: Безгін В.Ю., Ткаченко О.В., Кравчук Є.М., Сушко П.М., Криклій В.А., Малюська Д.Л., Шуляк О.О., Костюк Д.С., Кубраков О.М., Підласа Р.А., Мулик Р.М., Новосад Г.І.

Проектом пропонується внести зміни до закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо порядку надання державної субсидії.

Уточнюється, що державна підтримка у формі субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат надається іноземним суб’єктам кінематографії.

Пропонується передбачити, що один фільм (серіал) може отримати підтримку лише в одній з форм державної підтримки.

Передбачається, що обов’язковою умовою отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму, є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також посадових осіб, резидентів України.

Закріплюється умова, за якої іноземний суб’єкт кінематографії може додатково отримати 5 відсотків загального обсягу кваліфікованих витрат (платежів).

Пропонується збільшити розмір відшкодування частини фактично здійснених суб’єктом кінематографії кваліфікованих витрат (платежів) на виробництво (створення) фільмів до 25 відсотків загального обсягу таких кваліфікованих витрат (платежів).  Разом з цим, мінімальні розміри загальних сум кваліфікованих витрат (платежів), пов’язаних із його виробництвом на території України для отримання державної субсидії пропонується вираховувати у відношенні до прожиткових мінімумів для працездатних осіб (замість мінімальних заробітних плат).