Advocacy

Моніторинг ІТК за 10 вересня 2019 року

10-09-2019

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

10 – 13 вересня 2019 року

(Ухвалено Погоджувальною радою депутатських фракцій і груп 9 вересня 2019 року)

 

Четвер, 12 вересня

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні № 1058 від 29.08.2019р.  – перше читання.

Ініціатори: Безгін В.Ю., Ткаченко О.В., Кравчук Є.М., Сушко П.М., Криклій В.А., Малюська Д.Л., Шуляк О.О., Костюк Д.С., Кубраков О.М., Підласа Р.А., Мулик Р.М., Новосад Г.І.

Проектом пропонується внести зміни до закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо порядку надання державної субсидії.

Уточнюється, що державна підтримка у формі субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат надається іноземним суб’єктам кінематографії.

Пропонується передбачити, що один фільм (серіал) може отримати підтримку лише в одній з форм державної підтримки.

Передбачається, що обов’язковою умовою отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму, є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також посадових осіб, резидентів України.

Закріплюється умова, за якої іноземний суб’єкт кінематографії може додатково отримати 5 відсотків загального обсягу кваліфікованих витрат (платежів).

Пропонується збільшити розмір відшкодування частини фактично здійснених суб’єктом кінематографії кваліфікованих витрат (платежів) на виробництво (створення) фільмів до 25 відсотків загального обсягу таких кваліфікованих витрат (платежів).  Разом з цим, мінімальні розміри загальних сум кваліфікованих витрат (платежів), пов’язаних із його виробництвом на території України для отримання державної субсидії пропонується вираховувати у відношенні до прожиткових мінімумів для працездатних осіб (замість мінімальних заробітних плат).

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні) № 1058-1 від 05.09.2019р. – перше читання.

Ініціатори: Княжицький М.Л., Забродський М.В., Луценко І.С., Синютка О.М., Зінкевич Я.В., Павленко Р.М., Саврасов М.В., Алєксєєв С.О., Ар'єв В.І., Іонова М.М., Геращенко І.В., Фріз І.В.

Проектом пропонується передбачити, що отримання суб’єктом кінематографії державної підтримки для створення (виробництва) фільму в одній з форм, визначених пунктами 1 – 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в України», виключає можливість отримання ним державної підтримки для створення (виробництва) цього ж фільму в інших формах, визначених пунктами 1 – 4 частини першої цієї статті.

Пропонується збільшити розмір відшкодування частини фактично здійснених суб’єктом кінематографії кваліфікованих витрат (платежів) на виробництво (створення) фільмів до 25 відсотків загального обсягу таких кваліфікованих витрат (платежів).

Також пропонується додатково передбачити обсяги, у яких надається державна субсидія для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму:

- частини фактично здійснених суб’єктом кінематографії кваліфікованих витрат (платежів) на виробництво (створення) фільмів - у розмірі 30 відсотків загального обсягу таких кваліфікованих витрат (платежів), визначених частиною четвертою  статті 11 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в України», якщо фільм відповідає одночасно будь-яким чотирьом вимогам з наведеного переліку:

а) сюжетна лінія/сценарій/центральна тема фільму базуються на подіях, що є частиною української культури/історії/міфології/релігії;

б) фільм заснований на персонажі/особистості української культури/історії/релігії чи українського/європейського суспільства;

в) сюжетна лінія фільму пов’язана з українським оточенням/місцем/місцевістю/архітектурним чи культурним оточенням;

г) сюжетна лінія/сценарій/центральна тема фільму базується на українському літературному творі чи на адаптованому творі інших мистецьких дисциплін культурного значення (образотворче мистецтво, музика тощо);

ґ) сюжетна лінія/сценарій/центральна тема фільму зосереджується на сучасних культурних/соціальних темах українського суспільства;

д) фільм відображає важливу українську цінність (цінності): солідарність/рівність/захист прав людини/толерантність/захист навколишнього природного середовища/повага до культурних чи сімейних традицій/критичне мислення/верховенство права;

е) фільм зосереджується на українській культурі/ідентичності чи українських звичаях та традиціях;

є) сюжетна лінія/сценарій/центральна тема фільму зосереджується на сучасних чи історичних подіях, які впливають на європейське/українське суспільство.

- відшкодування частини фактично здійснених суб’єктом кінематографії кваліфікованих витрат (платежів) на виробництво (створення) фільмів - у розмірі 30 відсотків загального обсягу таких кваліфікованих витрат (платежів), визначених частиною четвертою статті 11 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в України», якщо не менше трьох відсотків загальної тривалості фільму складають сцени, в яких герої (персонажі) фільму читають книгу українського автора (літературний твір, первісно створений українською мовою), в тому числі в перекладі, або сюжетна лінія, тема фільму використовують книги (книжкові видання), в тому числі українських авторів, як частину оточення (художнього рішення - декорації).

3. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії № 1074 від 29.08.2019р. – перше читання.

Ініціатори: Безгін В.Ю., Ткаченко О.В., Кравчук Є.М., Сушко П.М., Підласа Р.А., Федоров М.А., Марченко Л.І., Юраш С.А., Гурін Д.О., Клочко А.А., Гайду О.В., Медяник В.А., Мурдій І.Ю., Фролов П.В.

Проектом пропонується внести зміни до Бюджетного Кодексу України, якими передбачити порядок фінансування галузі.

Зокрема, пропонується закріпити додатково джерела формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів та надання за їх рахунок державної підтримки кінематографії :

- надходження від реалізації майнових прав на використання фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, створених за кошти Державного бюджету України, реалізації суб’єктами кінематографії, які отримали від держави субсидії на створення (виробництво) фільмів, телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, майнових прав на використання таких фільмів, телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, вихідних матеріалів фільмів, телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмокопій, а також від реалізації майнових прав на використання фільмів та фільмових матеріалів, які відповідно до планів виробництва Держкіно УРСР, Міністерства культури УРСР та їхніх правонаступників у 1953 - 1991 роках створені (вироблені) за рахунок державних (бюджетних) коштів на державних кіностудіях та належать державі;

- платіж, що сплачується суб’єктом кінематографії за розгляд заяв щодо отримання державних субсидій на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму;

- 50 відсотків прибутків, отриманих від прокату та/або передачі прав на використання фільму (але не більше 50 відсотків отриманої суми державної підтримки), що сплачуються до державного бюджету протягом усього строку дії авторського права на фільм суб’єктом кінематографії, який отримав державну субсидію на створення фільму у формах, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», і на користь якого передано (відчужено) майнові права інтелектуальної власності, або особою, якій передано (відчужено) суб’єктом кінематографії, який створив фільм за такої державної підтримки, майнові права інтелектуальної власності на такий фільм у повному обсязі або частково і яка набула майнових прав на такий фільм;

- штрафи, що накладаються за вчинення правопорушень, передбачених статтями 164-17, 164-18 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 176 Кримінального кодексу України;

- плата за видачу державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів»;

Передбачається, що на кінець бюджетного періоду Казначейство України залишки бюджетних коштів загального фонду для державної підтримки кінематографії зберігає на рахунках розпорядників в органах Казначейства, залишки бюджетних коштів спеціального фонду для державної підтримки кінематографії – на поточних рахунках у банках державного сектору для здійснення відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

Пропонується внести зміни до ст.87 Бюджетного кодексу, додавши до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 5 частини другої статті 67-1 Кодексу) державну підтримку кінематографії у формах, визначених законом, та у додаткових формах, встановлених Кабінетом Міністрів, виплату стипендії членам Ради з державної підтримки кінематографії.

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг №1085 від 29.08.2019р. – перше читання.

Ініціатори: Гетманцев Д.О., Фролов П.В., Юраш С.А.

Проектом пропонується, серед іншого, передбачити правила поширення реклами про діяльність у сфері фінансових послуг.

Закріплюється визначення недобросовісної реклами у сфері фінансових послуг. Такою рекламою вважається:

1) реклама фінансових послуг без набуття особою, що їх надає, статусу фінансової установи чи без одержання нею відповідного дозволу або ліцензії, якщо законом для провадження діяльності з надання таких послуг передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання відповідного дозволу або ліцензії;

2) реклама фінансових послуг, надання яких на території України заборонено законом;

3) реклама фінансових послуг, у якій інформація про умови надання фінансових послуг:

- подається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за шрифт, яким подана назва фінансової послуги, що рекламується;

- оголошується більш як на 25 відсотків швидше за оголошення назви фінансової послуги, що рекламується;

4) інша реклама у сфері фінансових послуг, яка вважається недобросовісною рекламою відповідно до Закону України «Про рекламу».

До переліку державних органів, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про рекламу пропонується додати:

- Національний банк України - щодо реклами на ринку банківських послуг та діяльності з переказу коштів;

- національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, - щодо реклами на ринках фінансових послуг (у тому числі споживчого кредиту), крім фондового ринку, ринку банківських послуг та діяльності з переказу коштів.

Рекламою у сфері фінансових послуг визнається реклама:

- фінансової установи або іншої особи, яка відповідно до закону має право надавати фінансові послуги, та її діяльності;

- фінансових послуг, що надаються або надання яких планується фінансовими установами, іншими особами, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.

- Інформація, яка відповідно до законодавства підлягає обов'язковому оприлюдненню, не вважається рекламою у сфері фінансових послуг.

Рекламодавцями у сфері фінансових послуг можуть бути виключно фінансові установи або інші особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг № 1085-1 від 06.09.2019р. – перше читання.

Ініціатори: Леонов О.О., Володіна Д.А.

Проектом пропонується, серед іншого, передбачити правила поширення реклами про діяльність у сфері фінансових послуг. Закріплюється визначення недобросовісної реклами у сфері фінансових послуг.

Рекламою у сфері фінансових послуг визнається реклама:

- фінансової установи або іншої особи, яка відповідно до закону має право надавати фінансові послуги, та її діяльності;

- фінансових послуг, що надаються або надання яких планується фінансовими установами, іншими особами, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.

- Інформація, яка відповідно до законодавства підлягає обов'язковому оприлюдненню, не вважається рекламою у сфері фінансових послуг.

До переліку державних органів, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про рекламу пропонується додати Національний банк України - щодо реклами на ринках фінансових послуг (у тому числі споживчого кредиту), крім фондового ринку.