Advocacy

Моніторинг ІТК за 18 жовтня 2019 року

18-10-2019

У цьому випуску:

Зміни у законодавстві

Набирають чинності важливі для галузі закони

Верховна Рада України

Результати пленарного засідання

 

 

Зміни у законодавстві 

З 19 жовтня 2019 року набирають чинності наступні закони (Голос України від 18.10.2019 — № 199):

1. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні № 130-IX від 20.09.2019р.

Законом вносяться зміни до закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо порядку надання державної субсидії.

2. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг № 122-IX від 20.09.2019р.

Законом закріплюються правила поширення реклами про діяльність у сфері фінансових послуг. Закріплюється визначення недобросовісної реклами у сфері фінансових послуг.

Рекламою у сфері фінансових послуг визнається реклама:

- фінансової установи або іншої особи, яка відповідно до закону має право надавати фінансові послуги, та її діяльності;

- фінансових послуг, що надаються або надання яких планується фінансовими установами, іншими особами, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.

-  Інформація, яка відповідно до законодавства підлягає обов'язковому оприлюдненню, не вважається рекламою у сфері фінансових послуг.

До переліку державних органів, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про рекламу пропонується додати Національний банк України - щодо реклами на ринках фінансових послуг (у тому числі споживчого кредиту), крім фондового ринку.

Рекламодавцями у сфері фінансових послуг можуть бути виключно фінансові установи або інші особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги, а також особи, які виступають рекламодавцями за їх замовленням.

3. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 138-IX від 02.10.2019р.

Законом передбачається порядок та процедура призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Закріплюється порядок голосування у Верховній Раді України щодо призначення членом (членами) Національної ради, а також передбачається, що після припинення повноважень член Національної ради продовжує виконувати обов'язки до дня призначення нового члена.

 

Також з 18 грудня 2019 року (через два місяці з дня опублікування) набирає чинності Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності № 139-IX від 02.10.2019р.

Законом, серед іншого, вносяться зміни до Закону України «Про рекламу». Зокрема, закріплюються вимоги до реклами об’єктів будівництва. Так, реклама об’єктів будівництва з метою продажу житлових або нежитлових приміщень, в тому числі пов’язаних із залученням коштів населення, дозволяється лише за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює будівництво чи інвестування та/або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, або ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, чи дозволу на виконання будівельних робіт на конкретному об’єкті, що рекламується, чи свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується. Така реклама має містити дату та номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії або про серію та номер ліцензії (за наявності), найменування органу, який видав цю ліцензію та посилання на його офіційний веб-сайт, на якому розміщено інформацію про ліцензію.

 

Результати пленарного засідання 

Сьогодні, 18 жовтня 2019 року, на пленарному засіданні Верховної Ради України був прийнятий у першому читанні проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік № 2000 від 15.09.2019р.

Ініціатор: Гончарук О.В., Кабінет Міністрів України

Проектом з 1 січня встановлюється розмір мінімальної заробітної плати на 2020 рік у місячному розмірі 4723 гривні.

Відповідно до Додатку №3 на 2020 рік заплановані наступні видатки:

-  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – 66 158,9 тис.грн.

- Державний комітет телебачення і радіомовлення України – 2 103 324,7 тис.грн.

- Державне агентство України з питань кіно – 522 683 тис.грн., з них державна підтримка кінематографії – 505 300 тис.грн.

- Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів – 697 438,8 тис.грн.

- Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування – 50 000 тис.грн.

 

17 жовтня 2019 року на пленарному засіданні Верховної Ради України була прийнята  Постанова про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації № 2152 від 17.09.2019р.

Ініціатори: Василевська-Смаглюк О.М., Устінова О.Ю.

Проектом пропонується створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації.

Серед основних завдань Тимчасової слідчої комісії:

- проведення комплексної перевірки обставин придбання, джерел виплати та надходження коштів під час зміни власників телеканалів «NewsOne»,«112 Україна», «ZIK»;

- провести дослідження щодо встановлення осіб, які прямо чи опосередковано брали участь у процесі зміни власників вказаних телеканалів, є бенефіціарними власниками, впливають на редакційну політику телеканалів;

- проведення дослідження щодо частки на інформаційному ринку, яка належить телеканалами «NewsOne», «112 Україна», «ZIK»;

- проведення перевірки відомостей щодо систематичного розповсюдження окремими українськими телеканалами ідей та тез, що можуть загрожувати інтересам національної безпеки, оборони та територіальної цілісності України.

- проведення розслідування щодо здійснення інформаційними телеканалами спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань, провокування екстремістських проявів, підживлення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в Україні та інших проявів загроз інформаційній безпеці України.

Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії - 6 (шість) місяців з дня її утворення.