Advocacy

Моніторинг ІТК за 28 жовтня 2019 року

28-10-2019

У цьому випуску:

Новий законопроект

Зареєстровано проект Закону про радіочастотний ресурс України

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

29 жовтня відбудеться чергове засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

Комітет з питань економічного розвитку

30 жовтня відбудеться чергове засідання Комітету з питань економічного розвитку

 

 

Новий законопроект 

 

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про радіочастотний ресурс України №2316 від 25.10.2019р.

Ініціатори: Федієнко О.П., Крячко М.В.

Проектом визначається порядок та умови користування радіочастотним ресурсом України, права, обов'язки і відповідальність органів державної влади що здійснюють управління і регулювання в цій сфері, фізичних і юридичних осіб, які користуються та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України. Закріплюються особливості користування радіочастотним ресурсом для потреб телебачення і радіомовлення

Додатково уточнюється, що строк дії ліцензії (продовження строку її дії) виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення не може перевищувати строк закінчення застосування відповідної радіотехнології, визначеної Планом користування радіочастотним ресурсом України.

Визначається поняття ефективного користування радіочастотним ресурсом і повноваження національного регулятора щодо встановлення рівня ефективності користування радіочастотним ресурсом України

Передбачається, що загальні користувачі радіочастотного ресурсу мають право на договірних засадах передавати або надавати в користування іншим постачальникам електронних комунікаційних послуг свої права користування радіочастотним ресурсом (його частиною), крім прав, наданих на безоплатній основі та радіочастотного ресурсу, призначеного для телебачення та радіомовлення.

Також передбачається посилення відповідальності за порушення законодавства про радіочастотний ресурс України.

 

Засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

 

29 жовтня відбудеться чергове засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому планується розглянути наступні питання:

1. Про припинення повноважень трьох членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, призначених Верховною Радою України.

2. Про персональний склад Громадської ради при Комітеті.

 

Засідання Комітету з питань економічного розвитку 

 

30 жовтня відбудеться чергове засідання Комітету з питань економічного розвитку, на якому планується розглянути наступні законопроекти:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності №2255 від 10.10.2019р.

Ініціатори: Стефанчук Р.О., Бабак С.В., Ватрас В.А., Веніславський Ф.В., Кубів С.І., Підласа Р.А., Стефанчук М.О., Фріс І.П., Тарута С.О.

Проектом передбачається створення Національного органу інтелектуальної власності України (НОІВ) на базі державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», як юридичної особи публічного права (державної організації), яка належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Фінансування діяльності НОІВ здійснюватиметься за рахунок зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (наразі ці збори зараховуються до закладу, що здійснює розгляд і експертизу заявок, поданих з метою отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

До владних повноважень, делегованих НОІВ у сфері охорони авторського права та суміжних прав належатимуть:

- приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, які стосуються прав авторів на твори, і здійснення їх реєстрації;

- видача свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

- забезпечення реєстрації та акредитації організацій колективного управління, ведення реєстру організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;

- здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і суміжних прав;

- здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони авторського права та суміжних прав в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

До владних повноважень, делегованих НОІВ у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг віднесені:

- приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;

- видача свідоцтв на знаки для товарів і послуг, здійснення їх державної реєстрації;

- опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг, ведення Реєстру;

- здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

- здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

- інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом №2258 від 11.10.2019р.

Ініціатори:  Підласа Р.А., Стефанчук Р.О.

Проектом, серед іншого, вносяться зміни в частині порядку реєстрації та захисту прав на торговельні марки. Зокрема,  пропонується передбачити можливість подання заявки в електронній формі, уточнюються підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки.

Передбачається, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на застосування торговельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об’єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови, що таке застосування здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Також передбачається посилення санкцій за порушення прав на торговельні марки.