Advocacy

Моніторинг ІТК за 11 листопада 2019 року

11-11-2019

У цьому випуску:

Нові законопроекти

Зареєстровано проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні" (16 грудня 2019 року), а також з’явилися тексти раніше зареєстрованих законопроектів

Верховна Рада України

На цьому тижні планується розглянути проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу), а також проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік

 

 

Нові законопроекти 

 

У Верховній Раді України зареєстровано проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні" (16 грудня 2019 року) № 2416 від 11.11.2019р.

Ініціатори: Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Буймістер Л.А.

Також з’явилися тексти наступних законопроектів:

1. Проект Закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор № 2285-6 від 07.11.2019р.

Ініціатор: Наталуха Д.А.

Проектом передбачається, що замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами азартних ігор може бути виключно організатор азартних ігор. Організатор азартних ігор не має права виступати рекламодавцем іншого бренду організатора азартних ігор.

Забороняється замовлення, виготовлення, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, будь-яка інша діяльність з рекламування азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться азартні ігри, без наявності у рекламодавця діючої ліцензії.

Реклама азартних ігор має містити фактичну, достовірну інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною., а також має містити відомості про ліцензію, номер, дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію організатору азартних ігор - замовнику реклами.

Організаторам азартних ігор забороняється спрямовувати рекламу на вразливі групи населення (неповнолітні, малозабезпечені, хворі на психічні захворювання).

Передбачається, що замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор забороняється:

- на товарах та у друкованих виданнях, теле-, радіопередачах, призначених переважно для осіб віком до 18 років, або у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;

- в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, для осіб віком до 18 років;

- із залученням осіб віком до 18 років як фотомоделей;

- засобами зовнішньої реклами з 7 до 21 години;

- реклама на транспорті.

До рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги щодо заборони замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, з порушенням вимог чинного законодавства про азартні ігри та законодавства про рекламу застосовується фінансова санкція у розмірі, еквівалентному 300 (трьомстам) мінімальним заробітним платам.

2. Проект Закону про здійснення діяльності у сфері грального бізнесу на території України № 2285-7 від 07.11.2019р.

Ініціатор: Лічман Г.В.

Проектом передбачається, що замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами азартних ігор може бути виключно організатор азартних ігор. Організатор азартних ігор не має права виступати рекламодавцем іншого бренду організатора азартних ігор.

Забороняється замовлення, виготовлення, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, будь-яка інша діяльність з рекламування азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться азартні ігри, без наявності у рекламодавця діючої ліцензії.

Реклама азартних ігор має містити фактичну, достовірну інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною., а також має містити відомості про ліцензію, номер, дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію організатору азартних ігор - замовнику реклами.

Організаторам азартних ігор забороняється спрямовувати рекламу на вразливі групи населення (неповнолітні, малозабезпечені, хворі на психічні захворювання).

До рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги щодо заборони замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, з порушенням вимог чинного законодавства про азартні ігри та законодавства про рекламу застосовується фінансова санкція у розмірі, еквівалентному 300 (трьомстам) мінімальним заробітним платам.

 

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

12 –  15 листопада 2019 року

(Проект складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України відповідно до порядку денного другої сесії)

 

Вівторок, 12 листопада

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу) №0953 від 29.08.2019р. – друге читання

Ініціатори: Кондратюк О.К., Сюмар В.П., Опанасенко О.В., Севрюков В.В., Висоцький С.В., Бендюженко Ф.В., Абдуллін О.Р., Червакова О.В.

Проектом закріплюється порядок використання порівняльної реклами - може містити зображення, посилання на товар, торговельні марки чи інші позначення, під якими випускається товар, з яким здійснюється порівняння, комерційне (фірмове) найменування конкурента, діяльність чи товар якого порівнюються.

Використання порівняльної реклами дозволяється якщо:

1) реклама не містить визначених законодавством про захист прав споживачів ознак нечесної підприємницької практики;

2) реклама порівнює однорідні (подібні) товари, які задовольняють одні й ті самі потреби або мають однакове призначення, чи порівнює діяльність, що охоплюється однією сферою чи одним видом діяльності;

3) реклама об’єктивно порівнює одну або кілька суттєвих, співставних та репрезентативних характеристик однорідного (подібного) товару, діяльності, в тому числі ціну, інформація про які може вплинути на рішення споживача при здійсненні вибору;

4) реклама не дискредитує, не містить неправдивої інформації про якість однорідних (подібних) товарів інших виробників або продавців, не дискредитує діяльність чи становище інших осіб, репутацію торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань, інші особливості конкурентів або зазначення місць походження товару;

5) щодо товару із зазначенням (простим або кваліфікованим) походження порівняння здійснюється щодо товару з аналогічним зазначенням;

6) реклама не створює змішування між рекламодавцем і конкурентом, між товарами, торговельними марками, комерційним (фірмовим) найменуванням та іншими позначеннями рекламодавця та конкурентів;

7) товар конкурента, захищений торговельною маркою або комерційним найменуванням, не зображено способом імітації.Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі та за недотримання встановлених законодавством вимог щодо змісту порівняльної реклами несе рекламодавець.

Пропонується виключити положення, відповідно до якого у рекламі лікарських засобів забороняється порівняння з іншими лікарськими засобами, медичними виробами, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту, а також заборону у рекламі цінних паперів та фондового ринку використовувати порівняльну рекламу шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну діяльність на фондовому ринку, незалежно від того, чи відповідає дійсності така інформація про недоліки, зокрема про санкції, які були застосовані державними органами до таких осіб.

Закріплюється визначення підприємницької практики, що вводить в оману.

 

П’ятниця, 15 листопада

1. Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік № 2000 від 15.09.2019р. – друге читання

Ініціатор: Гончарук О.В., Кабінет Міністрів України

Проектом з 1 січня встановлюється розмір мінімальної заробітної плати на 2020 рік у місячному розмірі 4723 гривні.

Відповідно до Додатку №3 на 2020 рік заплановані наступні видатки:

- Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – 66 158,9 тис.грн.

- Державний комітет телебачення і радіомовлення України – 2 103 324,7 тис.грн.

- Державна підтримка кінематографії – 1 005 300 тис.грн.

- Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів – 697 438,8 тис.грн.

- Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування – 50 000 тис.грн.