Advocacy

Моніторинг ІТК за 16 грудня 2019 року

16-12-2019

У цьому випуску:

Новий законопроект

Зареєстровано проект Закону про першочергові заходи щодо врегулювання мовного питання в Україні

Верховна Рада України

На цьому тижні планується розглянути низку важливих для індустрії законопроектів

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

18 грудня відбудеться чергове засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

Комітет з питань свободи слова

18 грудня відбудеться чергове засідання Комітету з питань свободи слова

 

 

Новий законопроект 

 

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про першочергові заходи щодо врегулювання мовного питання в Україні №2577 від 12.12.2019р.

Ініціатор: Бужанський М.А. 

Проектом пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Кабінет Міністрів України зобов’язується протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом утворити робочу групу з питань розробки законопроекту про функціонування та розвиток української мови та мов національних меншин, із широким залученням до її роботи міжнародних експертів та представників національних меншин, які проживають на території України, а також проведенням громадського обговорення положень такого законопроекту. І не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України підготовлений робочою групою законопроект про функціонування та розвиток української мови та мов національних меншин в Україні.

 

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

17 –  20 грудня 2019 року

(Проект складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України відповідно до порядку денного другої сесії)

 

Четвер, 19 грудня

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом №2258 від 11.10.2019р. – перше читання

Ініціатори:  Підласа Р.А., Стефанчук Р.О.

Проектом, серед іншого, вносяться зміни в частині порядку реєстрації та захисту прав на торговельні марки. Зокрема,  пропонується передбачити можливість подання заявки в електронній формі, уточнюються підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки.

Передбачається, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на застосування торговельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об’єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови, що таке застосування здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Також передбачається посилення санкцій за порушення прав на торговельні марки.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності №2255 від 10.10.2019р. – перше читання

Ініціатори: Стефанчук Р.О., Бабак С.В., Ватрас В.А., Веніславський Ф.В., Кубів С.І., Підласа Р.А., Стефанчук М.О., Фріс І.П., Тарута С.О.

Проектом передбачається створення Національного органу інтелектуальної власності України (НОІВ) на базі державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», як юридичної особи публічного права (державної організації), яка належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Фінансування діяльності НОІВ здійснюватиметься за рахунок зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (наразі ці збори зараховуються до закладу, що здійснює розгляд і експертизу заявок, поданих з метою отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

До владних повноважень, делегованих НОІВ у сфері охорони авторського права та суміжних прав належатимуть:

- приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, які стосуються прав авторів на твори, і здійснення їх реєстрації;

- видача свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

- забезпечення реєстрації та акредитації організацій колективного управління, ведення реєстру організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;

- здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і суміжних прав;

- здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони авторського права та суміжних прав в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

До владних повноважень, делегованих НОІВ у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг віднесені:

- приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;

- видача свідоцтв на знаки для товарів і послуг, здійснення їх державної реєстрації;

- опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг, ведення Реєстру;

- здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

- здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

- інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг.

3. Проект Закону про удосконалення державної системи правової охорони інтелектуальної власності № 2255-1 від 29.10.2019р. – перше читання

Ініціатори: Тарасенко Т.П., Яковлєва Н.І., Кузнєцов О.О., Аліксійчук О.В., Заславський Ю.І., Калаур І.Р., Новіков М.М., Буймістер Л.А., Єфімов М.В., Фролов П.В., Рущишин Я.І., Железняк Я.І., Осадчук А.П., Макаров О.А., Василенко Л.В., Бардіна М.О., Лозинський Р.М., Шкрум А.І., Мамка Г.М., Климпуш-Цинцадзе І.О., Констанкевич І.М., Кицак Б.В.

Проектом передбачається створення Національного органу інтелектуальної власності України (НОІВ) на базі державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», як юридичної особи публічного права (державної організації), яка належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Фінансування діяльності НОІВ буде здійснюватись за рахунок зборів та інших надходжень за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також оплати послуг, що надаються відповідно до законодавства (наразі ці збори зараховуються до закладу експертизи - державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

У сфері охорони авторського права та суміжних прав НОІВ здійснює такі функції:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності щодо охорони авторських та суміжних прав;

2) приймає і розглядає заявки на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, які стосуються прав авторів на твори, і здійснення їх реєстрації;

3) видає електронні та (або) паперові свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір; електронні та (або) паперові рішення про реєстрацію фактів передання (відчуження) авторських прав;

4) проводить правову експертизу документів стосовно внесення до Державного реєстру авторських прав відомостей про права на об’єкти авторського права, у порядку, передбаченому цим законом та положенням про Державний реєстр авторських прав, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

5) веде Державний реєстр авторських прав, вносить до нього відомості, надає електронні та (або) паперові витяги та виписки;

6) вносить до Державного реєстру авторських прав відомості про факти набуття (виникнення), передання (відчуження), надання дозволів на використання об’єктів авторського права (ліцензії), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними авторських прав, що зареєстровані на території України;

7) визнає недійсними авторські права у порядку, передбаченому законом та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

8) видає офіційний електронний бюлетень стосовно авторських прав;

9) формує та актуалізує інформаційні бази даних щодо авторських прав;

10) забезпечує реєстрацію та акредитацію організацій колективного управління, ведення реєстру організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю відповідно до Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”.

4. Проект Закону про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("EURIMAGES") № 0013 від 05.12.2019р. – питання ратифікації

Ініціатор: Зеленський В.О. Президент України

Проектом пропонується приєднатися до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("EURIMAGES").

 

Засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

 

18 грудня відбудеться чергове засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому планується розглянути проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (щодо уточнення умов припинення повноважень члена Ради з державної підтримки кінематографії) №2520 від 03.12.2019р.

Ініціатори: Ткаченко О.В., Кравчук Є.М., Потураєв М.Р., Швець С.Ф., Сушко П.М., Дубінський О.А., Циба Т.В., Боблях А.Р., Рябуха Т.В., Богуцька Є.П., Павленко Ю.О., Лерос Г.Б.

Проектом передбачається, що повноваження члена Ради з державної підтримки кінематографії припиняються достроково також у разі дострокового припинення Кабінетом Міністрів України повноважень всього складу Ради з державної підтримки кінематографії.

У разі дострокового припинення повноважень всього складу Ради з державної підтримки кінематографії  Кабінет Міністрів України впродовж трьох місяців затверджує новий персональний склад Ради в порядку та на умовах, встановлених цією статтею. До моменту затвердження нового персонального складу Ради її повноваження, передбачені частиною шостою цієї статті, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії.

Також 18 грудня у Комітеті відбудуться Слухання на тему: «Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні»

 

Засідання Комітету з питань свободи слова

 

18 грудня відбудеться чергове засідання Комітету з питань свободи слова, на якому планується розглянути наступні питання:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (щодо уточнення умов припинення повноважень члена Ради з державної підтримки кінематографії) №2520 від 03.12.2019р.

Ініціатори: Ткаченко О.В., Кравчук Є.М., Потураєв М.Р., Швець С.Ф., Сушко П.М., Дубінський О.А., Циба Т.В., Боблях А.Р., Рябуха Т.В., Богуцька Є.П., Павленко Ю.О., Лерос Г.Б.

Проектом передбачається, що повноваження члена Ради з державної підтримки кінематографії припиняються достроково також у разі дострокового припинення Кабінетом Міністрів України повноважень всього складу Ради з державної підтримки кінематографії.

У разі дострокового припинення повноважень всього складу Ради з державної підтримки кінематографії  Кабінет Міністрів України впродовж трьох місяців затверджує новий персональний склад Ради в порядку та на умовах, встановлених цією статтею. До моменту затвердження нового персонального складу Ради її повноваження, передбачені частиною шостою цієї статті, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії.

2. Про оновлення складу Громадської ради при Комітеті з питань свободи слова.

3. Про пропозиції Національної спілки журналістів України щодо вивчення стану безпеки журналістської діяльності на прикладі найбільш проблемних регіонів України.