Advocacy

Моніторинг ІТК за 24 квітня 2020 року

24-04-2020

 

У цьому випуску:

Нові законопроекти

З’явилися тексти законопроектів щодо державної підтримки культури, малого бізнесу та креативних індустрій у зв'язку з дією заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби

 

Нові законопроекти 

 

З’явилися тексти наступних законопроектів:

1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо державної підтримки культури, малого бізнесу та креативних індустрій у зв'язку з дією заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) №3379 від 22.04.2020р.

Ініціатори: Ткаченко О.В., Кравчук Є.М., Потураєв М.Р., Нальотов Д.О., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В'ятрович В.М., Кабанов О.Є., Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Лерос Г.Б., Павленко Ю.О., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р., Циба Т.В., Швець С.Ф., Санченко О.В., Ткаченко М.М., Абдуллін О.Р.

Проектом пропонується закріпити визначення поняття грант – фінансові ресурси, що надаються на безоплатній і безповоротній основі юридичним особам у сфері культури незалежно від форми власності, фізичним особам, фізичним особам-підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність у сфері культури для реалізації проекту. Передбачається звільнення від оподаткування суми коштів, отримані у формі гранту для реалізації проекту у сфері культури.

Встановлюється мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок суб'єктів господарювання, які провадять основну економічну діяльність, яка належить до креативних індустрій відповідно до вимог законодавства, на період з 18 березня по 31 грудня 2020 року.

Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності.

Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, пропонуються звільнити від оподаткування податком на додану вартість окремі операції з постачання послуг, серед яких:

- з організації та проведення вистав, театральних, музичних, хореографічних постановок, циркових вистав, концертів, фестивалів, конкурсів, бенефісів, естрадних шоу, виставкових, освітніх та інших культурно-мистецьких заходів (проектів);

- прокату музичних інструментів, сценічних костюмів та взуття, театрального реквізиту, туристичного та спортивного інвентарю (устаткування);

- з розробки та постачання програмної продукції (їх компонентів) розважального характеру;

- з записування звуку та записування наживо, виробництва радіопрограм,  видавання музичних творів;

- артистів-виконавців.

2. Проект Закону про внесення зміни до Бюджетного Кодексу України щодо державної підтримки сфери культури у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) №3378 від 22.04.2020р.

Ініціатори: Ткаченко О.В., Кравчук Є.М., Потураєв М.Р., Нальотов Д.О., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В'ятрович В.М., Кабанов О.Є., Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Лерос Г.Б., Павленко Ю.О., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р., Циба Т.В., Швець С.Ф., Санченко О.В., Ткаченко М.М., Абдуллін О.Р.

Проектом пропонується закріпити визначення поняття грант. Також пропонується віднести до захищених видатків бюджету визначаються видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та закладів культури, що отримують фінансову підтримку з державного бюджету;

- заходи з охорони культурної спадщини (облік, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об'єктів культурної спадщини).

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) №3377 від 22.04.2020р.

Ініціатори: Ткаченко О.В., Кравчук Є.М., Потураєв М.Р., Нальотов Д.О., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В'ятрович В.М., Кабанов О.Є., Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Лерос Г.Б., Павленко Ю.О., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р., Циба Т.В., Швець С.Ф., Санченко О.В., Ткаченко М.М., Абдуллін О.Р.

Проектом передбачається низка змін до діючого законодавства щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби.

Закріплюється право журналіста по пред’явленні редакційного посвідчення чи іншого документа, що підтверджує його професійну належність або повноваження, надані телерадіоорганізацією, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію, та безперешкодно виконувати свої професійні обов’язки.

Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється ініціювання, оголошення і проведення конкурсів Національною радою.

На строк дії карантину або обмежувальних (протиепідемічних) заходів, зупиняється перебіг строків, визначених статтями 31 (плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги), 43 (початок мовлення), 72 (санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення) Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс,  звільняються

Український культурний фонд наділяється повноваженнями надавати гранти інституційної підтримки юридичним особам незалежно від форми власності у сферах культури та мистецтв для забезпечення їх стабільної діяльності та розвитку в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом.

Тимчасово, до 31.12.2020 року, державна підтримка кінематографії може здійснюватися у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту: для національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмів-дебютів, в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроекту.

Суб’єкт кінематографії, який отримав державну підтримку кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту та виконав усі свої зобов’язання, визначені договором про надання державної підтримки, має право отримати державну підтримку на виробництво (створення) цього фільму (серіалу) в одній із форм, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні». Порядок та умови надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Вносяться зміни до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» в частині тарифів, що пропонуються для застосування у договорах з користувачами. Передбачається, що цей закон тимчасово, до 31 грудня 2020 року, не поширюється на заклади культури, провайдерів програмної послуги та суб’єктів господарювання, які провадять основну економічну діяльність у сфері креативних індустрій за видами економічної діяльності, затвердженими Кабінетом Міністрів України.