Advocacy

Моніторинг ІТК за 1 липня 2020 року

01-07-2020

У цьому випуску:

Новий законопроект

З’явився текст проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо здійснення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення наглядових повноважень у період дії обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

Результати засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

 

Новий законопроект 

 

З’явився текст раніше зареєстрованого у Верховній Раді України проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо здійснення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення наглядових повноважень у період дії обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) №3749 від 26.06.2020р.

Ініціатори: Потураєв М.Р., Кравчук Є.М., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Нальотов Д.О.

Проектом пропонується внести зміни до прикінцевих положень Закону України «Про телебачення і радіомовлення» передбачивши порядок та строки проведення безвиїзних перевірок на час дії карантинних та обмежувальних заходів.

Передбачається, що безвиїзна перевірка проводиться у разі прийняття Національною радою рішення про її призначення. У рішенні Національної ради про призначення перевірки можуть бути зазначені документи, які необхідно надати ліцензіату та які стосуються предмету перевірки, а також записи телерадіопрограм або їх частин.

Строк надання зазначених документів визначається Національною радою. Ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення перевірки, у строк, визначений Національною радою, є відмовою ліцензіата у проведенні перевірки.

Національна рада надсилає ліцензіату рекомендованого листа про проведення безвиїзної перевірки не пізніше ніж за п’ять робочих  днів до дати її проведення та оприлюднює відповідне рішення на веб-сайті Національної ради. Ліцензіат вважається належно повідомленим Національною радою про прийняте рішення через п’ять робочих днів з моменту надсилання йому копії такого рішення рекомендованим листом та оприлюднення відповідного рішення на веб-сайті Національної ради.

Строк проведення позапланової безвиїзної перевірки не може перевищувати тридцяти робочих днів.

У разі виявлення додаткових обставин, необхідних для здійснення перевірки (потреба у додаткових документах, необхідних для проведення перевірки, виявлення фактів, які потребують звернення в інші органи та організації, наявність непереборних обставин, які унеможливлюють проведення перевірки) Національна рада може встановити інший строк подання документів для проведення безвиїзної перевірки.

Один примірник акта, складеного за результатами безвиїзної перевірки, надсилається ліцензіату рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дня складання акта, а інший – зберігається у Національній раді разом із матеріалами перевірки. Ліцензіат вважається таким, що отримав примірник акта безвиїзної перевірки через п’ять робочих днів з моменту надсилання Національною радою йому копії такого акта рекомендованим листом.

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати Національній раді письмові пояснення щодо проведеної перевірки та виявлених порушень впродовж п’яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. Такі пояснення долучаються до акта про результати перевірки та стають його невід’ємною частиною.

Результати позапланової безвиїзної перевірки розглядаються на засіданні Національної ради у присутності повноважних представників відповідних ліцензіатів, про що їх письмово рекомендованим листом повідомляє Національна рада не пізніш як за три календарні дні до засідання. Ліцензіат вважається належним чином повідомленим Національною радою через п’ять календарних днів з моменту надсилання йому зазначеного листа. Таке засідання може проводитися без участі цих осіб тільки за умови, якщо ліцензіата було належним чином повідомлено про час та місце проведення засідання.

 

Результати засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

 

Сьогодні, 1 липня, відбулося засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому були прийняті наступні рішення:

1. Проект Закону про медіа 2693 від 27.12.2019р. – рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект у першому читанні за основу.

Ініціатори: Ткаченко О.В., Потураєв М.Р., Кравчук Є.М., Констанкевич І.М., Кабанов О.Є., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Нальотов Д.О., Циба Т.В.

Проектом пропонується закріпити у єдиному законодавчому акті відносини, пов’язані з поширенням масової інформації, правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю). Визначаються загальні вимоги до суб’єктів у сфері медіа, в тому числі вимоги щодо прозорості структури власності та контролю, а також вимоги до кожного окремого виду суб’єктів у сфері медіа.

У проекті закріплюються вимоги до змісту інформації та організації надання медіа-сервісів, обмеження щодо змісту інформації, обов’язки суб’єктів у сфері медіа щодо вихідних даних, обсягів поширення національного та європейського продукту, мови поширення інформації, захисту неповнолітніх, права на відповідь і спростування, мовлення в дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, поширення офіційних повідомлень про надзвичайні ситуації, доступу до інформації про події значного суспільного інтересу, поширення програм з платними інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами), обліку і зберігання програм та примірників друкованих медіа, захисту прав користувачів.

Проектом визначаються умови та порядок отримання та продовження строку дії ліцензії, внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо ліцензіатів та умов ліцензії, підстави та порядок анулювання ліцензії. Ліцензуванню відповідно до законопроекту підлягає виключно мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України та постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного ресурсу.

Суб’єкти, що здійснюють мовлення без використання радіочастотного ресурсу, суб’єкти у сфері друкованих медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів, а також суб’єкти у сфері медіа, в тому числі й нерезиденти України, які надають користувачам на території України доступ до своїх медіа-сервісів на умовах, що передбачають оплату користувачами доступу чи користування такими медіа-сервісами підлягають обов’язковій реєстрації. Суб’єкти у сфері онлайн-медіа та платформи спільного доступу до інформації самостійно приймають рішення про реєстрацію. Іноземні лінійні медіа можуть поширюватись на території України провайдерами аудіовізуальних сервісів виключно після реєстрації таких медіа

Визначається статус і порядок роботи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Запроваджується нова форма регулювання - спільне регулювання у сфері медіа.

Законопроектом також встановлюються заходи реагування на порушення законодавства у сфері медіа та санкції за порушення законодавства у сфері медіа.

Передбачається, що суб’єктом у сфері медіа в Україні не може бути:

1) фізична особа, яка є громадянином держави-агресора (держави-окупанта);

2) юридична особа, в якій власником істотної участі, контролером чи бенефіціаром на будь-якому рівні ланцюга володіння корпоративними правами є особа, яка є громадянином або резидентом держави-агресора (держави-окупанта), чи юридична особа, зареєстрована в такій державі або з місцезнаходженням в такій державі.

3) юридична особа, що отримує фінансування (кредити, займи, позики, інвестиції, внески спонсорів, благодійні внески, іншу фінансову допомогу) від фізичних осіб, що є громадянами держави-агресора (держави-окупанта), юридичних осіб, зареєстрованих в такій державі або з місцезнаходженням в такій державі.

2. Проект Закону про медіа в Україні № 2693-2 від 29.05.2020 - рекомендувати Верховній Раді України відхилити законопроект.

Ініціатори: Княжицький М.Л., Алєксєєв С.О., Бондар М.Л., В'ятрович В.М., Геращенко І.В., Іонова М.М., Саврасов М.В., Фріз І.В., Чийгоз А.З.

Проектом пропонується закріпити у єдиному законодавчому акті відносини, пов’язані з поширенням масової інформації, правові засади діяльності суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю).

Закріплюються порядок ліцензування та реєстрації засобів масової інформації, визначаться вимоги до прозорості власності ЗМІ та фінансування, відповідні процедури перевірок, досліджень та контролю, встановлюються загальні стандарти щодо поширення інформації, зловживань свободою слова і протидією агресії.

Проектом також передбачені вимоги щодо  захисту неповнолітніх, надання права на відповідь та право на спростування недостовірних відомостей,  обмеження аудіовізуальних комерційних повідомлень, адаптація передач для осіб з вадами слуху і зору,  мовні квоти,  квоти для європейських аудіовізуальних творів та національного продукту, квоти для продукту незалежних виробників,  офіційні повідомлення, правила мовлення в дні трауру (скорботи, жалоби).