Advocacy

Моніторинг ІТК за 28 вересня 2020 року

28-09-2020

У цьому випуску:

Верховна Рада України

На цьому тижні планується розглянути проект Закону про електронні комунікації

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

29 та 30 вересня відбудуться засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

 

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

29 вересня –  2 жовтня 2020 року

(Складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України відповідно до порядку денного четвертої сесії)

 

Четвер, 1 жовтня

1. Проект Закону про електронні комунікації № 3014 від 05.02.2020р. – друге читання

Ініціатори: Федієнко О.П., Крячко М.В., Соха Р.В., Штепа С.С., Хоменко О.В.,  Ватрас В.А., Костюх А.В., Васильєв І.С., Маріковський О.В., Жмеренецький О.С., Брагар Є.В., Чернєв Є.В., Фролов П.В., Ларін С.М.

Проектом закріплюються основні засади діяльності національного регулятора та постачальників електронних комунікаційних послуг. Зокрема, передбачається повідомний принцип реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій. Закріплюється механізм контролю у сфері електронних комунікацій та засади попереднього регулювання, а також перелік регуляторних зобов’язань, які можуть накладатись на постачальників з істотною ринковою перевагою на ринку певних електронних комунікаційних послуг, та повноваження національного регулятора щодо їх накладання. 

 

Засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

 

29 вересня відбудеться чергове засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому планується, серед іншого, розглянути наступні законопроекти:

1. Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік №4000 від 14.09.2020р.

Ініціатор: Шмигаль Д.А., Кабінет Міністрів України

Проектом пропонується установити у 2021 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 липня — 6500 гривень.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року — 2189 гривень, з 1 липня — 2294 гривні, з 1 грудня — 2393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення.

Відповідно до Додатку №3 на 2021 рік заплановані наступні видатки:

- Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – 92 729,5 тис.грн.

- Державний комітет телебачення і радіомовлення України – 2 347 653,5 тис.грн.

- Державне агентство України з питань кіно – 617 343 тис.грн., з них державна підтримка кінематографії – 600 000 тис.грн.

- Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів – 697 438,8 тис.грн.

-Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування – 50 000 тис.грн.

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень № 4101 від 15.09.2020р.

Ініціатор: Шмигаль Д.А., Кабінет Міністрів України

Проектом, серед іншого, пропонується збільшити рентну плату за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік на 11,6%.

3. Проект Закону про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації № 4020 від 02.09.2020р.

Ініціатор: Шмигаль Д.А., Кабінет Міністрів України

Проектом затверджуються переліки об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

До переліку державних підприємств, що не підлягають приватизації, серед іншого, включені:

- Державне підприємство «Український державний центр радіочастот»;

- Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;

- Державне підприємство «Національний центр Олександра Довженка»;

- Державне підприємство «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка»;

- Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

4. Проект Закону про відновлення переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації №4020-1 від 22.09.2020р.

Ініціатори: Королевська Н.Ю., Солод Ю.В., Гнатенко В.С., Мороз В.В.

Проектом пропонується відновити дію Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» у редакції, яка була чинною станом на 19 жовтня 2019 року і визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

5. Проект Закону про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації №4020-2 від 22.09.2020р.

Ініціатори: Кісєль Ю.Г., Скічко О.О., Марусяк О.Г., Негулевський І.П., Кузьміних С.В. Дануца О.А., Мурдій І.Ю., Павлюк М.В., Торохтій Б.Г., Савчук О.В., Горенюк О.О., Пономарьов О.С.

Проектом затверджуються переліки об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

До переліку державних підприємств, що не підлягають приватизації, серед іншого, включені:

- Державне підприємство «Український державний центр радіочастот»;

- Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;

- Державне підприємство «Національний центр Олександра Довженка»;

- Державне підприємство «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка»;

- Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

6. Проект Закону про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації №4020-3 від 22.09.2020р.

Ініціатори: Підласа Р.А., Мовчан О.В.

Проектом затверджуються переліки об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

До переліку державних підприємств, що не підлягають приватизації, серед іншого, включено Державне підприємство «Український державний центр радіочастот».

 

30 вересня відбудеться чергове засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому планується, серед іншого, розглянути наступні законопроекти:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі № 3427 від 04.05.2020р.

Ініціатори: Бардіна М.О., Жмеренецький О.С., Кравчук Є.М., Яковлєва Н.І., Мезенцева М.С., Кінзбурська В.О., Бондаренко О.В., Булах Л.В., Циба Т.В., Брагар Є.В., Овчинникова Ю.Ю., Богуцька Є.П., Любота Д.В., Михайлюк Г.О., Гринчук О.А., Копанчук О.Є., Мошенець О.В., Аллахвердієва І.В., Камельчук Ю.О., Верещук І.А., Бондар Г.В., Санченко О.В., Саладуха О.В., Гривко С.Д., Кузнєцов О.О., Мережко О.О., Микиша Д.С., Нікітіна М.В., Гришина Ю.М., Третьякова Г.М., Забуранна Л.В., Кузбит Ю.М., Коваль О.В., Совсун І.Р. Юрчишин Я.Р.,  Василенко Л.В., Лозинський Р.М., Клименко Ю.Л., Бобровська С.А., Вагнєр В.О., Васильченко Г.І., Костенко Р.В., Цабаль В.В., Железняк Я.І. Лубінець Д.В.

Проектом передбачається закріплення визначення понять дискримінаційна реклама, дискримінаційна реклама за ознакою статі. Дискримінаційна реклама забороняється. Відповідальність за дискримінаційну рекламу несе рекламодавець.

У рекламі забороняється вміщувати зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Забороняється вміщувати твердження та/або зображення про  інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншого виду перевагу однієї статі над іншою, та/або про стереотипність ролі чоловіка та жінки, що обмежує свободу життєвого вибору людини; принижувати гідність людини за ознакою статі; демонструвати насильство за ознакою статі; містити зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкту з метою привернення уваги споживача, та/або натяки (слова, звуки, зображення) на  сексуальні стосунки, що не мають прямого відношення до рекламованого продукту чи способу його споживання.

Передбачається, що об'єднання громадян та підприємств можуть звертатися з позовом до суду в інтересах споживачів реклами у разі порушення їх прав, передбачених законодавством.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження договірного порядку надання дозволу на кабельну ретрансляцію) № 3455 від 08.05.2020р.

Ініціатори: Федієнко О.П., Ватрас В.А.

Проектом пропонується тимчасово, до 31 грудня 2023 року, зупинити термін дії Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» на сферу кабельної ретрансляції. Угоди, укладені з акредитованою організацією колективного управління на надання дозволу на кабельну ретрансляцію припиняють свою дію з дня вступу цього Закону в дію до 31.12.2023 року.

Передбачається замінити термін «кабельна ретрансляція» на «ретрансляція» (повторне публічне сповіщення) - прийом і одночасна передача незалежно від використаних технічних засобів повних і незмінних передач (програм) організацій мовлення або їх істотних частин, а також творів, виконань, фонограм, відеограм, таких, що містяться в таких передачах (програмах) іншої організації мовлення.

Проектом також пропонується доповнити вимоги до організацій колективного управління, що допускаються до участі у конкурсі на визначення акредитованої організації, в частині матеріально-технічного та програмного забезпечення - матеріально-технічна база та програмне забезпечення організації колективного управління у сфері ретрансляції, зокрема повинна мати технічні засоби для здійснення одночасного моніторингу 24 години на добу передач (програм) організацій мовлення у кількості згідно з даними Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із одночасною ідентифікацію об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, які містяться у передачах (програмах) організацій мовлення.

Передбачається також доповнити частину 2 статті 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», передбачивши що на обґрунтоване звернення користувачів Установа приймає рішення про продовження терміну переговорів про встановлення тарифів для застосування у договорах з користувачами у 10-денний термін з дня надходження звернення.