Advocacy

Моніторинг ІТК за 28 жовтня 2020 року

28-10-2020

У цьому випуску:

Нові законопроекти

Зареєстровано проект Закону про саморегулювання господарської та професійної діяльності, а також законопроект про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України

 

Нові законопроекти 

 

У Верховній Раді України зареєстровані наступні законопроекти:

1. Проект Закону про саморегулювання господарської та професійної діяльності № 4221 від 15.10.2020р.

Ініціатори: Лічман Г.В., Підласа Р.А., Кисилевський Д.Д.

Проектом закріплюються загальні засади саморегулювання господарської та професійної діяльності, його завдання та принципи.

Затверджується правова й організаційна основа створення, набуття та припинення статусу саморегулівних організацій, вимоги, яким повинна відповідати така організація.

Передбачається, що за загальним правилом саморегулівні організації утворюються на засадах добровільного членства. Обов’язковість членства всіх суб’єктів господарської або професійної діяльності у певній сфері (галузі) або певного виду (видів) в одній саморегулівній організації або обов’язковість членства таких суб’єктів господарської або професійної діяльності у принаймні одній саморегулівній організації може бути встановлено виключно спеціальним законом.

Обов’язковість членства всіх суб’єктів  господарської або професійної діяльності у певній сфері (галузі) або певного виду (видів) в одній саморегулівній організації чи принаймні одній саморегулівній організації може встановлюватися законом у разі покладання ним на таку саморегулівну організацію повноважень з контролю та/або регулювання відповідної господарської або професійної діяльності та/або в разі, коли законом передбачено можливість делегування таким організаціям відповідних повноважень.

Саморегулівні організації, які діють на день введення Закону в дію не потребують повторного набуття статусу та зобов’язані протягом трьох років привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України № 3196-д від 26.10.2020р.

Ініціатори: Завітневич О.М., Безугла М.В., Верещук І.А., Мисягін Ю.М., Касай Г.О., Забродський М.В., Веніславський Ф.В., Арахамія Д.Г., Березін М.Ю., Герасименко І.Л., Копитін І.В.

Проектом, серед іншого, пропонується внести зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», передбачивши заборону використання телерадіоорганізацій для закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, пропаганди тероризму, сепаратизму, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності або інших дій, спрямованих на порушення недоторканності державного кордону України, проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Також пропонується доповнити статтю 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», передбачивши, що Національна рада анулює ліцензію на мовлення на підставі подання Служби безпеки України щодо здійснення ліцензіатом сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності або інших дій, спрямованих на порушення недоторканності державного кордону України, проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Таке подання Служби безпеки України може бути оскаржено в судовому порядку.