Advocacy

Моніторинг ІТК за 11 листопада 2020 року

11-11-2020

 

У цьому випуску:

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

Результати засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

 

Результати засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

 

Сьогодні, 11 листопада, відбулося засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому були прийняті наступні рішення:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності та фінансування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації № 2072 від 05.09.2019р. – рекомендувати Верховній Раді України прийняти у першому читанні за основу.

Ініціатори: Княжицький М.Л., Забродський М.В., Федина С.Р., Геращенко І.В., Сюмар В.П., Луценко І.С., Синютка О.М., Зінкевич Я.В., Павленко Р.М., Саврасов М.В., Ар'єв В.І., Іонова М.М., Алєксєєв С.О., Фріз І.В.

Проектом пропонується встановити, що телерадіоорганізація зобов'язана щороку, у строк до 30 квітня, подавати до Національної ради та публікувати на власному веб-сайті звіт за попередній (звітний) рік діяльності про фінансову прозорість відповідно до вимог законодавства (надалі – звіт про фінансову прозорість). Закріплюються вимоги до змісту такого звіту.

Строк подачі інформації про структуру власності  - щороку до 20 січня.

Закріплюються визначення понять «вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи», «значний вплив на управління або діяльність юридичної особи», «ключовий учасник», «юридична особа, стосовно якої не існує контролерів-фізичних осіб».

Пропонується заборонити засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги на будь-якому з рівнів ланцюга володіння корпоративними правами об’єднаннями підприємств.

Також передбачається, що телерадіоорганізації заборонено отримувати кошти у формі позик, кредитів, внесків до статутного капіталу, інвестицій в будь-яких формах, цінні папери, а також майно, а саме будь-яке технічне обладнання, що може використовуватись в технологічному процесі створення (комплектування та/або пакетування) або розповсюдження програм, від:

а) фізичних та/або юридичних осіб, які є резидентами (в тому числі податковими) країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

б) юридичних осіб, учасниками (акціонерами) яких є юридичні або фізичні особи, зазначені в пунктах а), в), г), д) частини третьої статті 19, як безпосередньо, так і на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами;

в) іноземної країни, визнаної Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом як безпосередньо, так і через її органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

г) осіб, що перебувають під контролем фізичних та/або юридичних осіб, зазначених в пунктах а), б), в) частини третьої статті 19;

д) осіб, які діють як агенти (представники, комісіонери тощо) осіб, зазначених в пунктах а), б), в), г) частини третьої статті 19;

е) осіб, які не можуть пояснити джерела походження коштів або майна (в тому числі коштів на його придбання), що надаються ними телерадіоорганізації.

Вищезазначені обмеження щодо отримання майна застосовуються у випадку, якщо майно було надано телерадіоорганізації у власність, володіння, користування або на іншому праві, яке дозволяє його використання телерадіоорганізацією безкоштовно, за ціною, яка нижча за ринкову більш як на 50 відсотків, або на умовах відстрочення платежу повністю або частково на сукупний строк більше одного року.

Національна рада має право:

- вимагати надання інформації, необхідної для дослідження питання наявності або відсутності обмежень та заборон, встановлених статтею 19 цього Закону;

- вчинити дії щодо забезпечення дотримання вимог щодо прозорості структури власності.

Передбачається, що Національна рада може здійснювати дослідження питання дотримання ліцензіатом або заявником, який подав заяву про видачу ліцензії, вимог щодо прозорості структури власності та може приймати рішення про визнання структури власності ліцензіата непрозорою. Проектом також передбачений порядок та строк дослідження документів, прийняття рішення щодо відповідності вимогам прозорості власності та виправлення порушень ліцензіатом.

2. Проект Закону про внесення змін до частини восьмої статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо забезпечення свободи слова та вираження поглядів №3079 від 18.02.2020р. рекомендувати Верховній Раді України відхилити законопроект.

Ініціатор: Шуфрич Н.І.

Проектом пропонується виключити з абз.11 ч.8 ст.72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення) уточнення - «крім випадків, коли працівниками телерадіоорганізації не було вжито заходів щодо припинення правопорушення у прямому ефірі».

Таким чином, передбачається, що телерадіоорганізація не несе відповідальності у будь-якому разі якщо заклики до насильницької зміни конституційного ладу України, розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження транслювалися, поширювалися, розповсюджувалися без попереднього запису та містилися у виступах, репліках особи, яка не є працівником телерадіоорганізації у всіх випадках.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні № 4188 від 05.10.2020р. – рекомендувати Верховній Раді України прийняти у першому читанні за основу.

Ініціатор: Дунда О.А.

Проектом пропонується заборонити використання телерадіоорганізацій для трансляції висловів, що містять заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України, окупації Російською Федерацією частини території України і ведення Російською Федерацією гібридної війни проти України.

Відповідальність за порушення передбачає застосування штрафу у розмірі 25 відсотків розміру ліцензійного збору. При цьому, пропонується внести зміни до ч.8 Ст.72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», передбачивши замість формулювання «Національна рада може прийняти рішення про стягнення штрафу…» - «Національна рада приймає рішення про стягнення штрафу…».

Також пропонується внести зміни до абз.1 ч.13 Ст.72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», передбачивши, що Національна рада звертається до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення якщо порушення не були усунені протягом місяця після застосування санкції у вигляді стягнення штрафу, а також у разі повторного стягнення штрафу за порушення такого самого положення Закону.

4. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення факту збройної агресії Російської Федерації і тимчасової окупації частини території України №4189 від 05.10.2020р. –рекомендувати профільному Комітету рекомендувати Верховній Раді України прийняти у першому читанні за основу.

Ініціатор: Дунда О.А.

Проектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України, передбачивши відповідальність за публічне заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України, окупації Російською Федерацією частини території України і ведення Російською Федерацією гібридної війни проти України, а також виготовлення та розповсюдження матеріалів із таким запереченням у тому числі з використанням засобів масової інформації.

5. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи слова, права на інформацію та законодавчих гарантій професійної діяльності № 4224 від 16.10.2020р. – рекомендувати Верховній Раді України прийняти у першому читанні за основу.

Проектом пропонується внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Закону України «Про інформацію». Зокрема, закріплюється визначення поняття журналіст - творчий працівник суб’єкта у сфері медіа, який професійно збирає, одержує, створює, редагує, поширює і займається підготовкою інформації для медіа. Статус журналіста підтверджується документом, виданим суб’єктом у сфері медіа, професійною чи творчою спілкою журналістів. Документ, який підтверджує статус журналіста має містити найменування та вид медіа, фото, прізвище, ім’я та по-батькові журналіста, номер документу, дату видачі і строк його дії, підпис особи, яка видала документ.

Передбачається збільшення відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Статтю 345-1 Кримінального Кодексу України (Погроза або насильство щодо журналіста) пропонується доповнити, закріпивши, що до журналістів прирівнюються кіно- і телеоператори, режисери та інші працівники засобів масової інформації, якщо вони за необхідності входять до складу творчих груп.

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України № 3196-д від 26.10.2020р. – рекомендувати профільному Комітету повернути законопроект на доопрацювання.

Ініціатори: Завітневич О.М., Безугла М.В., Верещук І.А., Мисягін Ю.М., Касай Г.О., Забродський М.В., Веніславський Ф.В., Арахамія Д.Г., Березін М.Ю., Герасименко І.Л., Копитін І.В.

Проектом, серед іншого, пропонується внести зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», передбачивши заборону використання телерадіоорганізацій для закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, пропаганди тероризму, сепаратизму, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності або інших дій, спрямованих на порушення недоторканності державного кордону України, проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Також пропонується доповнити статтю 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», передбачивши, що Національна рада анулює ліцензію на мовлення на підставі подання Служби безпеки України щодо здійснення ліцензіатом сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності або інших дій, спрямованих на порушення недоторканності державного кордону України, проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Таке подання Служби безпеки України може бути оскаржено в судовому порядку.