Advocacy

Моніторинг ІТК за 14 червня 2021 року

15-06-2021

У цьому випуску:

Нові законопроекти. Зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Український культурний фонд" щодо удосконалення діяльності Українського культурного фонду, а також законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

З’явилися тексти раніше зареєстрованих законопроектів.

Верховна Рада України. На цьому тижні планується розглянути проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а також законопроект про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. 15 та 16 червня відбудуться засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

 

Нові законопроекти

У Верховній Раді України зареєстровані наступні законопроекти:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Український культурний фонд" щодо удосконалення діяльності Українського культурного фонду № 5591-1 від 11.06.2021р.

Ініціатори: Потураєв М.Р., Кравчук Є.М., Рябуха Т.В., Богуцька Є.П., Боблях А.Р., Кабанов О.Є.

Проектом передбачається розширити критерії до громадських об’єднань у сфері культури, які можуть пропонувати кандидатів для участі у рейтинговому інтернет-голосуванні з обрання відповідної частини складу Наглядової ради Українського культурного фонду. Кандидатури на обрання до складу Наглядової ради Фонду подають заклади культури, а також громадські об’єднання, які станом на дату оголошення про початок процедури обрання відповідної частини складу Наглядової ради Фонду зареєстровані в установленому порядку не менше п’яти років та провадять активну діяльність на території України упродовж останніх трьох років: організовують періодично, не рідше двох разів на рік громадські заходи щодо існуючих проблем культурної діяльності, ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо.

Також пропонується доповнити перелік підстав дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду та закріпити встановлення у контракті з обраним Виконавчим директором цільових показників діяльності Українського культурного Фонду.

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень № 5600 від 02.06.2021р.

Ініціатор: Шмигаль Д.А., Кабінет Міністрів України.

Проектом, серед іншого, пропонується підвищити ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Також передбачається надати право контролюючим органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного платником грошового зобов'язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без звернення до суду.

Закріплюється повноваження податкових органів отримувати на запит інформацію (пояснення) від платника не лише по факту виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов’язаних з оподаткуванням, можливих порушеннях у господарській діяльності платника, здійснених операціях.

Проектом також встановлюється обмеження для великих платників податків на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років у сумі п’ятдесяти відсотків такого непогашеного від’ємного значення об’єкта оподаткування.

Встановлюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги платникам податку, які є пов’язаними особами (у разі якщо отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) задеклароване від’ємне значення об’єкта оподаткування за період, в якому отримано таку фінансову допомогу (безоплатно надані товари, роботи, послуги).

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень № 5600-1 від 11.06.2021р.

Ініціатори: Железняк Я.І., Цабаль В.В., Юрчишин Я.Р., Рудик К.О.

Проектом, серед іншого, пропонується підвищити ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

 

Також з’явилися  тексти раніше зареєстрованих законопроектів:

1. Проект Закону про авторське право і суміжні права № 5552-1 від 09.06.2021р.

Ініціатори: Стефанчук Р.О., Підласа Р.А., Михайлюк Г.О.,  Потураєв М.Р.,  Стефанчук М.О., Совгиря О.В.,  Іонушас С.К., Мережко О.О., Тарасенко Т.П., Фріс І.П., Гришина Ю.М.,  Костін А.Є., Яременко Б.В., Медяник В.А., Качура О.А., Овчинникова Ю.Ю., Бакумов О.С., Ватрас В.А., Кравчук Є.М.,  Санченко О.В., Іванісов Р.В., Захарченко В.В., Калаур І.Р., Дануца О.А., Соломчук Д.В. та інші

Проект передбачає викладення у новій редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права», а також внесення змін до законів України «Про кінематографію», «Про захист економічної конкуренції», «Про телебачення і радіомовлення», «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

Законопроектом визначається перелік об’єктів авторського права; перелік творів, які не є об’єктами авторського права; строк чинності авторського права; перелік об’єктів суміжних прав; строк чинності суміжних прав, закріплюються механізми охорони об’єктів авторського права; питання, пов’язані з виникненням і здійсненням авторського права; особливості авторського права на службові твори та інше.

2. Проект Закону про авторське право і суміжні права № 5552-2 від 09.06.2021р.

Ініціатори: В'ятрович В.М., Потураєв М.Р., Санченко О.В., Савчук О.В., Бобровська С.А., Васильченко Г.І., Юрчишин Я.Р.

Проект передбачає викладення у новій редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права», а також внесення змін до законів України «Про кінематографію», «Про захист економічної конкуренції», «Про телебачення і радіомовлення», «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

Законопроектом визначається перелік об’єктів авторського права; перелік творів, які не є об’єктами авторського права; строк чинності авторського права; перелік об’єктів суміжних прав; строк чинності суміжних прав, закріплюються механізми охорони об’єктів авторського права; питання, пов’язані з виникненням і здійсненням авторського права; особливості авторського права на службові твори та інше.

Проектом передбачаються зміни в частині здійснення колективного управління правами правовласників на об’єкти акторського права і об’єкти суміжних прав організаціями колективного управління, забезпечення умов додаткової акредитації організацій колективного управління та ефективного нагляду за їх діяльністю за участю держави для належного забезпечення інтересів різних категорій та типів правовласників.

Закріплюється розподіл повноважень в сфері авторського права і суміжних прав між центральними органами виконавчої влади та Національним органом інтелектуальної власності (НОІВ).

3. Проект Закону про авторське право і суміжні права № 5552-3 від 09.06.2021р.

Ініціатори: Кондратюк О.К., Іонова М.М., Климпуш-Цинцадзе І.О., Геращенко І.В., Железняк Я.І., Фріз І.В.

Проектом пропонується викласти дення у новій редакції Закон України «Про авторське право і суміжні права», а також внести зміни до окремих законів України щодо здійснення колективного управління правами правовласників на об’єкти акторського права і об’єкти суміжних прав організаціями колективного управління, забезпечення умов додаткової акредитації організацій колективного управління та нагляду за їх діяльністю.

Передбачаєтьсяя розподіл повноважень в сфері авторського права і суміжних прав між центральними органами виконавчої влади та Національним органом інтелектуальної власності (НОІВ).

4. Проект Закону про авторське право і суміжні права № 5552-4 від 09.06.2021р.

Ініціатор: Шмигаль Д.А., Кабінет Міністрів України

Проект передбачає викладення у новій редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права», а також внесення змін до законів України «Про кінематографію», «Про захист економічної конкуренції», «Про телебачення і радіомовлення», «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

Зокрема, Проектом передбачаються зміни у визначеннях понять «відеограма», «публічне сповіщення», «ефірне мовлення», «кабельна ретрансляція» та інше.

Закріплюється зміст майнових прав на відтворення, публічне сповіщення, кабельну ретрансляцію, майновий найм, комерційний прокат, інтерактивний доступ. Розширюється перелік винятків з авторського права і суміжних прав: щодо комп’ютерних програм і баз даних; для осіб з обмеженнями зору; щодо використання творів, розміщених в публічних місцях. для демонстрації обладнання, для тимчасового відтворення технологічного характеру.

Проектом також закріплюється механізм протидії Інтернет-піратству.

5. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення авторського права і (або) суміжних прав № 5643 від 09.06.2021р.

Ініціатор: Шмигаль Д.А., Кабінет Міністрів України

Проектом, серед іншого, передбачається кримінальна відповідальність за умисне фінансування дій, пов’язаних із незаконним використанням об’єктів авторського права (в тому числі літературних, художніх творів, комп’ютерних програм, баз даних (компіляцій даних), інших творів) і (або) суміжних прав (виконань, фонограм, фільмів, передач організацій мовлення), виготовлення, реклама, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для недозволеного обходу технологічного засобу захисту авторського права і (або) суміжних прав (в тому числі кардшейрінгу), камкордингу, інших умисних порушеннь авторського права і суміжних прав.

 

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

15 –  18 червня 2021 року

(Складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України відповідно до порядку денного п'ятої сесії)

 

Вівторок, 15 червня

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 4107 від 17.09.2020р.друге читання

Ініціатори: Потураєв М.Р., Кравчук Є.М.

Проектом вносяться зміни до положень Законів України «Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення», «Про телебачення і радіомовлення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19».

Пропонується внести зміни до порядку формування складу Національної ради як за квотою Верховної Ради України, так і за квотою Президента. Зокрема, для проведення відбору кандидатів на посаду члена (членів) Національної ради за квотою Президента передбачається утворення конкурсної комісії, яка вносить на розгляд Президенту України відповідне подання по кожній кандидатурі з висновками і рекомендаціями.

Передбачається, що не може бути членом Національної ради особа, яка є кінцевим бенефіціарним власником, ключовим учасником чи власником істотної участі ліцензіатів відповідно до цього Закону, а також ліцензіатів у сфері електронних комунікацій.

Також вносяться зміни в частині взаємодії ліцензіатів та регулятора під час дії карантинних та обмежувальних заходів.

Зокрема, пропонується виключити положення, відповідно до якого листи та ліцензійна документація приймаються Національною радою в електронній та паперовій формі. Розгляд заяв щодо ліцензування та інші питання, що відповідно до чинного законодавства розглядаються виключно на засіданні Національної ради, розглядаються Національною радою після завершення карантинних та інших обмежувальних заходів або без участі ліцензіата, якщо такий ліцензіат повідомить Національну раду, що такі питання можуть розглядатися без присутності його представника.

Пропонується уточнення, відповідно якого відступом від умов програмної концепції вважається припинення мовлення ліцензіата, в обсязі, не більше ніж 35 відсотків від загального обсягу мовлення, визначеного ліцензією.

Закріплюється порядок проведення безвиїзних перевірок під час дії карантинних та обмежувальних заходів. Безвиїзна перевірка проводиться у разі прийняття Національною радою рішення про її призначення та за наявності обставин для призначення позапланової перевірки, визначених законодавством. У рішенні Національної ради про призначення перевірки можуть бути зазначені документи, які необхідно надати ліцензіату та які стосуються предмету перевірки, а також записи телерадіопрограм або їх частин.

Строк надання зазначених документів визначається Національною радою. Ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення перевірки, у строк, визначений Національною радою, є відмовою ліцензіата у проведенні перевірки.

Безвиїзна перевірка проводиться уповноваженими особами Національної ради на підставі рішення Національної ради та наказу голови Національної ради (особи, яка виконує його обов’язки). Національна рада надсилає ліцензіату рекомендованого листа про проведення безвиїзної перевірки не пізніше ніж за п’ять робочих  днів до дати її проведення та оприлюднює відповідне рішення на офіційному вебсайті Національної ради.

Ліцензіат вважається належно повідомленим Національною радою про прийняте рішення через п’ять робочих днів з моменту надсилання йому копії такого рішення рекомендованим листом та оприлюднення відповідного рішення на офіційному вебсайті Національної ради.

Результати позапланової безвиїзної перевірки розглядаються на засіданні Національної ради, про що ліцензіата письмово рекомендованим листом повідомляє Національна рада не пізніш як за три календарні дні до засідання. Ліцензіат вважається належним чином повідомленим Національною радою через п’ять календарних днів з моменту надсилання йому зазначеного листа. Таке засідання може проводитися без участі цих осіб тільки за умови, якщо ліцензіата було належним чином повідомлено про час та місце проведення засідання.

 

Середа, 16 червня

1. Проект Закону про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності №0088 від 11.01.2021р.питання ратифікації

Ініціатор: Шмигаль Д.А., Кабінет Міністрів України

Проектом пропонується вийти з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності, вчиненої 19 листопада 2010 р. в м. Санкт-Петербурзі та ратифікованої Законом України від 21 грудня 2011 р. № 4211-VI (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 30, ст. 355).

 

Засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

15 та 16 червня відбудуться чергові засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, на яких планується розглянути наступні питання:

Вівторок, 15 червня

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 4107 від 17.09.2020р. (підготовка до другого читання із врахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної  Ради України)

Ініціатори: Потураєв М.Р., Кравчук Є.М.

Проектом вносяться зміни до положень Законів України «Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення», «Про телебачення і радіомовлення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19».

Пропонується внести зміни до порядку формування складу Національної ради як за квотою Верховної Ради України, так і за квотою Президента. Зокрема, для проведення відбору кандидатів на посаду члена (членів) Національної ради за квотою Президента передбачається утворення конкурсної комісії, яка вносить на розгляд Президенту України відповідне подання по кожній кандидатурі з висновками і рекомендаціями.

Передбачається, що не може бути членом Національної ради особа, яка є кінцевим бенефіціарним власником, ключовим учасником чи власником істотної участі ліцензіатів відповідно до цього Закону, а також ліцензіатів у сфері електронних комунікацій.

Також вносяться зміни в частині взаємодії ліцензіатів та регулятора під час дії карантинних та обмежувальних заходів.

Зокрема, пропонується виключити положення, відповідно до якого листи та ліцензійна документація приймаються Національною радою в електронній та паперовій формі. Розгляд заяв щодо ліцензування та інші питання, що відповідно до чинного законодавства розглядаються виключно на засіданні Національної ради, розглядаються Національною радою після завершення карантинних та інших обмежувальних заходів або без участі ліцензіата, якщо такий ліцензіат повідомить Національну раду, що такі питання можуть розглядатися без присутності його представника.

Пропонується уточнення, відповідно якого відступом від умов програмної концепції вважається припинення мовлення ліцензіата, в обсязі, не більше ніж 35 відсотків від загального обсягу мовлення, визначеного ліцензією.

Закріплюється порядок проведення безвиїзних перевірок під час дії карантинних та обмежувальних заходів. Безвиїзна перевірка проводиться у разі прийняття Національною радою рішення про її призначення та за наявності обставин для призначення позапланової перевірки, визначених законодавством. У рішенні Національної ради про призначення перевірки можуть бути зазначені документи, які необхідно надати ліцензіату та які стосуються предмету перевірки, а також записи телерадіопрограм або їх частин.

Строк надання зазначених документів визначається Національною радою. Ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення перевірки, у строк, визначений Національною радою, є відмовою ліцензіата у проведенні перевірки.

Безвиїзна перевірка проводиться уповноваженими особами Національної ради на підставі рішення Національної ради та наказу голови Національної ради (особи, яка виконує його обов’язки). Національна рада надсилає ліцензіату рекомендованого листа про проведення безвиїзної перевірки не пізніше ніж за п’ять робочих  днів до дати її проведення та оприлюднює відповідне рішення на офіційному вебсайті Національної ради.

Ліцензіат вважається належно повідомленим Національною радою про прийняте рішення через п’ять робочих днів з моменту надсилання йому копії такого рішення рекомендованим листом та оприлюднення відповідного рішення на офіційному вебсайті Національної ради.

 

Середа, 16 червня

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління № 5572 від 27.05.2021р.

Ініціатори: Потураєв М.Р., Санченко О.В.

Проектом пропонується викласти 32 розділу VI  «Прикінцеві положення» Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» у новій редакції: «32. Тимчасово, до моменту затвердження Установою рішення комісії з акредитації про акредитацію організацій колективного управління у відповідних сферах відповідно до частини дев’ятої статті 16 цього Закону, організації колективного управління, внесені до Реєстру організацій колективного управління, мають право здійснювати добровільне колективне управління майновими правами правовласників у сферах, передбачених абзацами четвертим і п’ятим частини п’ятої статті 12 цього Закону, згідно із тарифами, що визначаються в договорах між належною організацією колективного управління та користувачами творів з каталогу такої організації колективного управління, без застосування порядку встановлення тарифів, передбаченого статтею 20 цього Закону.».

2. Про звернення Європейської Бізнес Асоціації та Американської торговельної палати в Україні щодо надання роз’яснень про застосування деяких положень Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».