Advocacy

Моніторинг ІТК за 10 вересня 2021 року

10-09-2021

У цьому випуску:

Верховна Рада України. Результати пленарного засідання.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. 15 вересня відбудеться засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

День пам’яті. 12 вересня – День пам’яті українців – жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 роках.

 

Результати пленарного засідання.

У Верховній Раді України були розглянуті наступні законопроекти:

1. Проект Закону про лікарські засоби №5547 від 21.05.2021р.прийнято у першому читанні за основу.

Ініціатори: Радуцький М.Б., Перебийніс М.В., Зуб В.О., Булах Л.В., Дубіль В.О., Дубневич Я.В., Заславський Ю.І., Довгий О.С., Дмитрієва О.О., Кравчук Є.М., Кузьміних С.В., Медяник В.А., Бондаренко О.В., Санченко О.В., Кицак Б.В., Ватрас В.А., Клочко А.А., Потураєв М.Р., Фролов П.В., Сова О.Г., Зінкевич Я.В., Брагар Є.В.

Проектом пропонується, серед іншого, внести зміни до Закону України «Про рекламу», закріпивши нові вимоги до реклами лікарських засобів.

Зокрема, законопроектом передбачається, що рекламування лікарських засобів забороняється у випадках:

- застосування та відпуск яких дозволяється лише за рецептом (крім кампаній по вакцинації, схвалених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я);

- що внесені до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів,

- які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

- вартість яких підлягає реімбурсації.

Реклама лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити:

- назву лікарського засобу, а також його загальноприйняту назву, якщо лікарський засіб містить тільки один АФІ; інформацію, необхідну для правильного застосування лікарського засобу;

- об'єктивну інформацію про лікарський засіб, медичний виріб, метод профілактики, діагностики, лікування, реабілітації без перебільшення їх властивостей і здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою, а рекламований товар є лікарським засобом, медичним виробом, методом профілактики, діагностики, лікування, реабілітації;

- вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу чи медичного виробу;

- чітку та зрозумілу рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення з інструкціями із листка-вкладиша або, де застосовно, маркування вторинної упаковки лікарського засобу та відповідати даним, викладеним у короткій характеристиці лікарського засобу.

Не вважається рекламою лікарських засобів:

- інформація з маркування лікарського засобу та листка-вкладиша, викладена у відповідності до законодавства;

- кореспонденція, яка може супроводжуватися матеріалами нерекламного характеру, необхідна для відповіді на запит про окремий лікарський засіб;

- засновані на фактах відомості інформативного характеру і довідковий матеріал, зокрема щодо зміни упаковки, попереджень про небажані реакції, торгові каталоги і прайс-листи, за умови, що в них не містяться рекламні твердження про лікарські засоби;

- інформація, що стосується стану здоров’я або захворювань людини, за умови, що в ній відсутні посилання, навіть непрямі, на лікарські засоби.

Проектом також передбачається, що контроль за дотриманням законодавства України про рекламу щодо реклами лікарських засобів здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості, безпеки та ефективності лікарських засобів.

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі № 3427 від 04.05.2020р.прийнято у другому читанні та в цілому.

Ініціатори: Бардіна М.О., Жмеренецький О.С., Кравчук Є.М., Яковлєва Н.І., Мезенцева М.С., Кінзбурська В.О., Бондаренко О.В., Булах Л.В., Циба Т.В., Брагар Є.В., Овчинникова Ю.Ю., Богуцька Є.П., Любота Д.В., Михайлюк Г.О., Гринчук О.А., Копанчук О.Є., Мошенець О.В., Аллахвердієва І.В., Камельчук Ю.О., Верещук І.А., Бондар Г.В., Санченко О.В., Саладуха О.В., Гривко С.Д., Кузнєцов О.О., Мережко О.О., Микиша Д.С., Нікітіна М.В., Гришина Ю.М., Третьякова Г.М., Забуранна Л.В., Кузбит Ю.М., Коваль О.В., Совсун І.Р. Юрчишин Я.Р.,  Василенко Л.В., Лозинський Р.М., Клименко Ю.Л., Бобровська С.А., Вагнєр В.О., Васильченко Г.І., Костенко Р.В., Цабаль В.В., Железняк Я.І. Лубінець Д.В.

Проектом передбачається закріплення визначення понять дискримінаційна реклама, дискримінаційна реклама за ознакою статі. Дискримінаційна реклама забороняється. Відповідальність за дискримінаційну рекламу несе рекламодавець.

У рекламі забороняється вміщувати зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Забороняється вміщувати твердження та/або зображення про  інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншого виду перевагу однієї статі над іншою, та/або про стереотипність ролі чоловіка та жінки, що обмежує свободу життєвого вибору людини; принижувати гідність людини за ознакою статі; демонструвати насильство за ознакою статі; містити зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкту з метою привернення уваги споживача, та/або натяки (слова, звуки, зображення) на  сексуальні стосунки, що не мають прямого відношення до рекламованого продукту чи способу його споживання.

Передбачається, що об'єднання громадян та підприємств можуть звертатися з позовом до суду в інтересах споживачів реклами у разі порушення їх прав, передбачених законодавством.

Засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

15 вересня відбудеться чергове засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому, серед іншого, планується розглянути проект Закону про внесення змін до статті 30 Бюджетного кодексу України №5816 від 22.07.2021р.

Ініціатори: Сушко П.М., Любота Д.В., Потураєв М.Р., Кравчук Є.М., Швець С.Ф., Вінтоняк О.В., Соломчук Д.В., Мезенцева М.С., Княжицький М.Л., Васильєв І.С., Красов О.І., Кицак Б.В., Констанкевич І.М.

Проектом пропонується включити до переліку видатків, що можуть здійснюватися зі спеціального фонду бюджету видатки на промоцію та просування національного кінематографу, розвиток кіноіндустрії (в тому числі оновлення матеріально-технічної бази).

День пам’яті. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках» від 08.11.2018 № 2608-VІІІ 12 вересня 2021 року відзначається День пам’яті українців – жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 роках.

При плануванні програм і передач необхідно керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими рішенням Національної ради від 23.07.2015 № 1146.