Advocacy

Моніторинг ІТК за 12 січня 2022 року

12-01-2022

У цьому випуску:

Новий законопроект. У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності

 

Новий законопроект

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності №6464-1 від 11.01.2022р.

Ініціатори: Тарасенко Т.П., Пивоваров Є.П., Кравчук Є.М., Гетманцев Д.О., Ковальчук О.В., Циба Т.В., Мазурашу Г.Г., Санченко О.В., Нагаєвський А.С., Задорожній М.М., Федієнко О.П., Іонушас С.К.

Проектом передбачається внесення змін до низки законів та кодексів України, зокрема до Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, законів України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про авторське право і суміжні права».

Серед змін, передбачених законопроектом, пропонується доповнити статтю 52 законів «Про авторське право і суміжні права», доповнивши перелік суб’єктів, що мають право звертатися за захистом авторського права і (або) суміжних прав у встановленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції:

1) суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав (для захисту свого авторського права і (або) суміжних прав);

2) особи, яким надано виключну ліцензію на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав і (або) які мають право на отримання частки винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав (для захисту своїх інтересів в межах договору із суб’єктом авторського права і суміжних прав від протиправних посягань будь-якої третьої особи);

3) організації колективного управління з обмеженнями з урахуванням сфери їх діяльності, зазначеної в Реєстрі організацій колективного управління, а щодо акредитованих організацій колективного управління — з урахуванням сфери та строку їх акредитації, зазначених в Реєстрі організацій колективного управління.

За захистом авторського права і (або) суміжних прав зазначені особи мають право звертатися до суду з будь-якими вимогами, не забороненими законом, зокрема про:

1) визнання авторського права і (або) суміжних прав;

2) поновлення авторського права і (або) суміжних прав;

3) припинення і (або) заборону вчиняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;

4) стягнення винагороди, передбаченої законодавством про авторське право і суміжні права;

5) відшкодування моральної (немайнової) шкоди або стягнення компенсації;

6) відшкодування майнової шкоди, включаючи збитки, завдані порушенням авторського права і (або) суміжних прав, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або стягнення компенсації;

7) припинення підготовчих дій до порушення авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі шляхом призупинення митних процедур, якщо є підстави вважати, що на митну територію України чи з її митної території можуть бути пропущені піратські (контрафактні) примірники творів, фонограм, фільмів, засоби обходу технологічного засобу захисту об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо;

8) надання особами, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні піратських (контрафактних) копій об’єктів авторських і (або) суміжних прав, засобів обходу технологічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження;

9) опублікування за рахунок порушника в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;

10) вжиття інших передбачених законодавством заходів, пов’язаних із захистом авторського права та суміжних прав.