Прес-центр

Проблему скорочення рекламного часу на ТБ скасовано

23-12-2005

Сьогодні, 23 грудня у газеті «Голос України» № о244 офіційно оприлюднено зміни до закону «Про місцеві вибори» (містить і зміни до інших законів), який Верховна рада прийняла 21 грудня, а Президент підписав вчора, 22 грудня.

Цими змінами, зокрема, відкореговано статтю 13 Закону України «Про рекламу». Прийнятий закон знімає неузгодженості між законом про місцеві вибори і законом про вибори до Верховної Ради, які стосуються діяльності медіа у передвиборний період.

Цей закон також усуває колізію з приводу рекламної квоти, внесену законом від 17 листопада № 3099-ІV.

Законом встановлено квоту реклами на телебаченні і радіо 15% протягом доби (20 під час виборів) і 20 % протягом астрономічної години (25 під час виборів).

Після набрання чинності цим законом перші дві частини статті 13 закону про рекламу будуть такі:

  1. Час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків, а впродовж виборчого процесу 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. (друге речення без змін);
  2. Частка реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинна перевищувати 20 відсотків, а впродовж виборчого процесу 25 відсотків.

Законом, зокрема, змінено строки призначення виборів (за 100 днів до дня виборів, було — 120).

Також подається визначення передвиборної агітації аналогічне визначенню яке закріплюється в законі від 17 листопада № 3099-ІV. У тому законі вони визначаються так:

  1. Передвиборна агітація — це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати «за» або «проти» певного суб»єкта виборчого процесу;
  2. Політична реклама — це одна із форм передвиборної агітації оплачена за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків), розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. До політичної реклами належить використання символіки або логотипів партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку партією (блоком) — суб'єктом виборчого процесу або кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах партії (блоку) — суб'єкта виборчого процесу чи певних осіб як кандидатів у депутати.

Час мовлення, відведений на політичну рекламу на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.

Змінилися також терміни початку проведення агітації — з моменту прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата, а не за 30 днів до початку виборів.

Змінилися положення щодо визначення розцінки вартості одиниці ефірного часу. Зокрема ЗМІ встановлюють такі розцінки не пізніше як за 50 днів до початку виборів у розмірі, що не може перевищувати середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу за перші три квартали року, що передує року проведення виборів депутатів. Раніше цей розмір не міг перевищувати середньозваженого показнику, який визначався ЦВК, Нацрадою та Держкомтелерадіо. Встановлено, що ці розцінки не можуть бути змінені протягом виборчого процесу.

Новим для закону про місцеві вибори є покладення на ТРО обов»язку надавати інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації на вимогу Нацради (в попередніх редакції — така інформація мала надаватися на вимогу суду, територіальних виборчих комісій).

ЗМІ не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім таких випадків: 1) відомості містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу тощо, або це завідомо недостовірні відомості про кандидата.