Прес-центр

Телеканали наполягають на внесенні в закон про вибори чіткого визначення передвиборної агітації та поправки про судовий порядок зупинення дії ліцензії

04-11-2004

2 листопада погоджувальна рада депутатських фракцій Верховної Ради обговорила проекти змін до закону про вибори, які стосуються діяльності ЗМІ. До засідання робоча група підготувала пропозиції змін до законодавства, які включали усі пропозиції, які були спільно внесені професійними об»єднаннями та експертами, включаючи Індустріальний телевізійний комітет.

Нажаль, на погоджувальну раду не було винесено важливої пропозиції від ЗМІ щодо визначення політичної реклами. Депутати прийняли майже всі поправки, що були запропоновані робочою групою, окрім двох. Індустріальний телевізійний комітет вважає, що саме ці поправки є найбільш важливими для цивілізованої роботи ЗМІ під час виборів.

Після засідання погоджувальної ради залишилось відкритим питання визначення політичної реклами та агітації (мова йде про ст. 66 закону «Про вибори народних депутатів») та питання жорсткості санкцій щодо преси під час передвиборчої кампанії (ст. 71 того ж закону). Робоча група підготувала таке визначення, яке надзвичайно необхідно для ЗМІ.

 Ми пропонували змінити пункт третій ст. 66 у законопроекті виглядає наступним чином:

Існуюча редакція

Редакція ЗМІ та громадськості

Політична реклама — це будь-які не заборонені законами України друковані, усні, звукові та аудіовізуальні види і форми ідейного впливу на людей, що мають на меті прямо або опосередковано привернути увагу до суб'єктів виборчого процесу, сформувати у суспільстві та у свідомості громадян позитивне або негативне ставлення до них або спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних груп у їх ставленні до суб'єктів виборчого процесу під час виборів, у тому числі інформаційні повідомлення про заходи, що проводяться або підтримуються із вказаною метою. Час мовлення, відведений на політичну рекламу на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.

Передвиборна агітація — це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати «за» або «проти» певної партії (блоку). Час мовлення, відведений на передвиборну агітацію на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.

 Політична реклама — це одна із форм передвиборної агітації, оплачена за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків), розміщена за допомогою рекламних засобів, специфікою якої є емоційність, образність, повторюваність, виразність, лаконізм, і яка прямо спонукає виборців голосувати «за» або «проти» певної партії (блоку)«.

Наголошуємо на тому, що без законодавчого чіткого визначення політичної агітації та реклами ЗМІ просто не зможуть нормально працювати під час виборів. Визначення політичної реклами, яке міститься в законі абсолютно не дає можливості зрозуміти, що таке агітація та політична реклама, адже відповідно до цього визначення будь-яка інформація може вважатися політичною рекламою та агітацією.

«Причиною невдалого визначення є те, що законодавець намагається дати визначення шляхом наведення таких загальних критеріїв як “привернення уваги”, “позитивне або негативне ставлення”, форми та можливі наслідки поширення інформації. Для уникнення цих проблем основним і необхідним критерієм визначення політичної реклами й агітації має бути мета (умисел) спонукати виборців голосувати “за” або “проти”.

Такий критерій дозволяє в кожному випадку визначити суть інформації незалежно від того у якій формі вона подана чи до яких наслідків вона може привести. Цей критерій не є винаходом України, він взятий з досвіду країн з розвиненою демократією» — вважає юрист Індустріального телевізійного комітету Андрій Танчак.

Робоча група також розробила судовий порядок накладення санкцій на ЗМІ і запропонувала внести ці зміни до закону. Ці положення необхідні для ЗМІ так як, такі жорсткі санкції, як зупинення діяльності ЗМІ не можуть застосовуватись інакше, як за рішенням суду.

Відповідно до діючого закону за будь-яке порушення дрібне чи серйозне передбачається єдина санкція — зупинення діяльності до закінчення виборів. Ще більшою проблемою є те, що таке покарання застосовується не обов»язково за рішенням суду, а лише за поданням ЦВК чи окружної виборчої комісії. Закон також не містить чіткої процедури розгляду справ про припинення діяльності, в одному випадку не вказано, кому вносить подання Центральна виборча комісія; не зрозуміло хто така «відповідна виборча комісія».

Для вирішення цієї проблеми необхідно передбачити можливість, а не обов»язок зупиняти дію ліцензії, і здійснювати це лише після встановлення судом факту порушення. Оскільки законом про вибори передбачена пришвидшена процедура розгляду судами скарг судове зупинення діяльності не стане перешкодою для оперативного захисту прав кандидатів.

Крім того, Закон «Про вибори народних депутатів України» і закон «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» по різному регулювати діяльність ЗМІ. А це може призвести до серйозних проблем.

Медіа-ринок надзвичайно позитивно сприймає намагання депутатів дослухатись до проблем ЗМІ та сподівається, що діалог не залишиться без конкретних дій, які спрямовані на повне порозуміння та підтримку. Члени Індустріального телевізійного комітеті сподіваються, що все ж таки депутати підтримають усі пропозиції ЗМІ і Україна буде проводити передвиборчу кампанію 2006 року, спираючись на цивілізований закон про вибори.