Прес-центр

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій свободи слова в Україні та протидії цензурі) № 6447-1

16-09-2010

Пропозиції Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет» до Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій свободи слова в Україні та протидії цензурі), №6447-1 від 16.06.2010 р.

Автор - н.д. Кондратюк О.К.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій свободи слова в Україні та протидії цензурі) (надалі - Проект) вносить зміни у ряд нормативно-правових актів. Зокрема у Закон України «Про інформацію», Кримінальний Кодекс та Кримінально-процесуальний Кодекс. Автор Проекту пропонує внести зміни у статтю 45-1 Закону України «Про інформацію», відповідно до якої цензура, як вимога, спрямована до засобу масової інформації, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації, організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, розповсюджувача, або суб’єкта інформаційної діяльності чи видавничої справи, попередньо узгоджувати інформацію, що поширюється (крім випадків, коли така вимога йде від автора цієї інформації чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав на неї), та/або як накладення заборони (крім випадків, коли така заборона накладається судом) чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб заборонена. Редагування органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів або їх представниками журналістського матеріалу поза межами редакції засобу масової інформації є цензурою.

Крім цього, Проект доповнює Кримінальний Кодекс статтею 161-1 «Порушення права на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості або цензура», відповідно до якої умисне порушення права на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. А вимога посадової особи органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, а так само вимога представника цієї особи, спрямована до засобу масової інформації, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації, організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, розповсюджувача, або суб’єкта інформаційної діяльності чи видавничої справи, попередньо узгоджувати інформацію, що поширюється, а також накладення заборони (крім визначених законом випадків, або коли така заборона накладається судом) чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації, у тому числі незаконний вплив у формі пропозиції (в усній чи письмовій формі) утриматись від критики органів державної влади чи органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб, утриматись від поширення певної інформації, показу окремих осіб або поширення інформації про них, карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Проект спрямований на захист визначених Конституцією України демократичних принципів суспільного життя. Автор уточнює та деталізує існуюче на даний момент поняття цензури. Зважаючи на гарантовані положеннями статей 15, 34 та 54 Конституції України права і свободи людини та громадянина, пропонується визначити відповідний механізм протидії цензурі не лише у сфері функціонування друкованих та електронних засобів масової інформації, але й у видавничій справі, у сфері літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Кримінальний кодекс України доповнено положеннями, котрі передбачають кримінальну відповідальності за цензуру, порушення права на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

 Виходячи з усього вищевикладеного просимо Комітет з питань свободи слова та інформації рекомендувати прийняття цього законопроекту в цілому, оскільки це дозволить удосконалити існуючий законодавчий механізм забезпечення свободи слова і творчості та протидії цензурі, поліпшить правовий захист журналістів, що, в свою чергу, позитивно відобразиться на гарантованих Конституцією України демократичних принципах суспільного життя.

Посилання на законопроект