Прес-центр

Щодо унеможливлення позбавлення ліцензій на мовлення інакше як на умовах, передбачених законом №7295

26-11-2010

Пропозиції та зауваження Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет» до Проекту Закону про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо унеможливлення позбавлення ліцензій на мовлення інакше як на умовах, передбачених законом), №7295 від 25.10.2010р., Ініціатори: н.д. Фельдман О.Б., Гейман О.А. 

Асоціація «Індустріальний Телевізійний Комітет» (надалі – ІТК),  просить Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації взяти до уваги наші пропозиції та зауваженнядо Проекту Закону про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо унеможливлення позбавлення ліцензій на мовлення інакше як на умовах, передбачених законом) (надалі - Проект). Проектом законупропонується: 

  •    Визначити, що виключно Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) має право звертатися до судуз позовом про втрату чинності ліцензії на мовлення з підстав зазначених у Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (далі –Закон);

  •    Встановити, що перелік підстав для звернення до суду з позовом про втрату чинності ліцензії на мовлення є виключним;

  •    Привести у відповідність терміниЗакону «анулювання» та «втрата чинності ліцензії». Оскільки, на сьогоднітермін «втрата чинності»розглядається, як «анулювання ліцензії», що не є одним і тим самим. 

Вважаємо, що зміни, які закріплені Проектом, сприятимуть ефективній діяльності телерадіоорганізацій, оскільки:

По-перше вони вносятьчіткість у процес втрати чинності ліцензії на мовлення.

На даний момент, однією з підстав для анулювання Національною радою ліцензії на мовлення є рішення суду про втрату чинності ліцензії на мовлення (п. “ґ” ч. 2 ст. 37 Закон України «Про телебачення і радіомовлення»).Разом з тим, ч. 5 ст. 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» встановлено право Національної ради звертатися до суду про анулювання ліцензії на мовлення. Тобто, Закон містить певну неузгодженість: якщо Національна рада звертається до суду про анулювання ліцензії на мовлення, то суд вже приймає рішення про втрату чинності ліцензії на мовлення.Запропонована Проектом заміна терміну «анулювання» на «втрата чинності» приведе у відповідність термінологію закону.

Крім того, чинним законодавством не закріплено хто саме може звертатися до суду з позовомпро втрату чинності ліцензії та не вказано, що підстави для анулювання ліцензії – виключні.

Відповідно до Проекту виключно Національна рада зможе звертатися до суду про втрату чинності ліцензії на мовлення.Таке обмеження позбавить інших осіб, права звертатись до суду з позовом про втрату чинності ліцензії на мовлення. 

По-друге приводять норми Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у відповідність до положень чинного українського та міжнародного законодавства.

         Так, ч. 1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року (надалі - Перший протокол) передбачено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права». Відповідно до статті 41 Конституції України  «кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише  як   виняток   з   мотивів   суспільної необхідності, на підставі і в порядку,  встановлених  законом,  та за умови попереднього і повного відшкодування їх  вартості».

         Вважаємо що ліцензія, яка видається Національною радою та засвідчує право мовника-ліцензіата здійснювати мовлення, є власністю ліцензіата, тому право звертатися до суду з позовом про анулювання такої ліцензії може бути лише  у органа, який її видає.

         Виходячи з вищевикладеного, просимо Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації рекомендувати прийняти в цілому Проект Закону про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо унеможливлення позбавлення ліцензій на мовлення інакше як на умовах, передбачених законом).

Посилання на законопроект