Прес-центр

Про громадські організації №7262, №7262-1

10-12-2010

 

Пропозиції Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет»

до Проекту Закону про громадські організації №7262 від 18.10.2010 р.

автори: н.д. Мойсик В.Р., Карпук В.Г., Гуменюк О.І.

та Проекту Закону про громадські організації №7262-1 від «01».11.2010 р.,

автори: н.д.Мірошніченко Ю.Р., Подгорний С.П., Шевченко А.В., Литвин Ю.О., Оробець Л.Ю., Пінчук А.П.

 

       Просимо членів Комітету Верховної Ради Україниз питань державного будівництва та місцевого самоврядування розглянути зауваження Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет» до нижче вказаних проектів законів.

       На сьогодні діяльність громадських організацій (надалі – ГО) регулюється Законом України «Про об’єднання громадян», який, окрім, діяльності громадських організацій регулює ще й діяльність політичних партій. Підтримуємо позицію, що діяльність ГО повинна регулюватися окремим законом.

       Нижче зупинимося на аналізі законопроектів, що були зареєстровані Верховною Радою України та регулюють діяльність ГО.

Щодо Проекту Закону про громадські організації №7262 від 18.10.2010р.

        Проектом закону пропонується нове визначення ГО, яке на нашу думку є більш досконалим аніж передбачене чинним законодавством, зокрема, ГО «є видом суспільної самоорганізації (громадян та/або юридичних осіб приватного права), що створюється з метою реалізації суспільних інтересів у визначеній статутом сфері, галузі чи секторі діяльності, професії, а також задоволення і захисту законних спільних інтересів своїх членів» ( ст.1).

        Також, у законопроекті конкретизовані види ГО відповідно до завдань, які вони виконують,а саме: благодійні організації, фахові організації, організації роботодавців, професійні спілки, інші громадські організації (ст. 2).

         Введено нове визначення, якого немає у чинному законодавстві про об’єднання громадян  -  фахових організацій, «які є видом самоорганізації громадян і юридичних осіб приватного права, що створюються з метою реалізації суспільних інтересів і впровадження засад саморегулювання та самоврядування у визначеній статутом сфері, галузі чи секторі діяльності, професії». (ст. 2).

         Підтримуємо норму, яка передбачає, що обмеження діяльності громадських організацій визначаються Конституцією України (ст. 3).

         Також, на нашу думку позитивним є конкретизація окремих положень щодо термінів розгляду документівтериторіальними підрозділами Міністерства юстиції України, оскільки на практиці розгляд документів ГО може займати досить тривалий час.

Новелою проекту закону яку підтримуємо є те, що засновувати ГО можуть юридичні особи.

         В цілому законопроектповністю відображає положення Закону України «Про об’єднання громадян» та дещо конкретизує окремі блоки питань, зокрема, місцеві осередки громадської організації, особливості державної реєстрації громадської організації, права зареєстрованої громадської організації тощо.

 

Щодо Проекту Закону про громадські організації №7262-1 від 01.11.2010р.

         У законопроекті пропонується, визначити ГО«як добровільне об’єднання осіб для спільного задоволення законних інтересів, здійснення та захисту прав і свобод» (ст.1). Підтримуємо дане визначення та погоджуємося з авторами проекту закону, що даним визначенням знімається обмеження щодо захисту виключно членів, що дозволить громадським організаціям ефективніше здійснювати  екологічну, просвітню діяльність, надання правової допомоги та інші суспільно-корисні види діяльності.

Як і в попередньому проекті закону засновниками ГО можуть виступати окрім фізичних ще й юридичні особи.

         Крім того,  позитивним нововведенням законопроекту є підхід до діяльності ГО без обмежень за територіальною ознакою (тобто без поділу громадських організацій на місцеві, всеукраїнські та міжнародні), що дасть можливість громадським організаціям визначати територію своєї діяльності та вільно здійснювати статутну діяльність на всій території України без перереєстрації.

Також, позитивним є закріплення окремою статтею державної підтримки ГО (ст. 15).

         Законопроектом пропонується здійснювати спеціальні контрольні повноваження виключно під час правової експертизи установчих документів громадських організацій та змін до установчих документів, а також за рішеннями адміністративних судів. Це дозволить запобігти втручанню державних органів у діяльність громадських організацій.

         Крім того, проектом закону закріплено та уточнено вичерпний перелік підстав для ліквідації (розпуску) громадських організацій,  більше того відсутні такі види стягнення як попередження та штраф, що передбачені чинним законодавством про об’єднання громадян, що також нами розцінюється позитивно.

        До того ж, прикінцевими та перехідними положеннями законопроекту пропонується передбачити безоплатну процедуру внесення змін до статутів громадських організацій протягом 18 місяців від дати набрання чинності Закону, які пов’язані з набранням чинності цим Законом.

        Також, позитивними є зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, що закріплені у прикінцевих положеннях законопроекту та якими надається право ГО оскаржити нормативно-правовий акт.

Виходячи з вищевикладеного, вважаємо, що Проект Закону про громадські організації №7262-1 від 01.11.2010р. є більш досконалим аніж Проект Закону про громадські організації №7262 від 18.10.2010р., тому просимо надати позитивний висновок щодо можливості прийняття Верховною Радою України Проекту Закону про громадські організації №7262-1 від 01.11.2010р.

Сторінка законопроекту №7262 (відхилено та знято з розгляду)

Посилання на законопроект №7262-1