Прес-центр

Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері охорони здоров'я (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок) №7007

17-12-2010

Даний законопроект створений з метою забезпечення населення безпечними, ефективними та якісними лікарськими засобами, створення умов для розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку та посилення державного контролю за якістю лікарських засобів, які виробляються вітчизняними виробниками, ввозяться дистриб’юторами та реалізуються громадянам.

Втім, однією з найважливіших змін, що несе даний законопроект, є заборона реклами ліків. Так, законопроектом передбачаються зміни до ст. 21 Закону України «Про рекламу» та ст. 26 Закону України «Про лікарські засоби», які вводять повну та беззастережну заборону  реклами лікарських засобів.

На нашу думку даний законопроект є неприйнятним і не можу бути прийнятим з наступних підстав:

           1. Практики застосування таких обмежень не існує у жодній з розвинутих країн світу. Чинне законодавство України та підписані міжнародні угоди передбачають лише заборону реклами лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря, а також ряд вимог та обмежень щодо змісту реклами лікарських засобів, що є стандартом максимально достатнього обмеження реклами лікарських засобів у країнах Європи та інших розвинутих країнах.Це можна побачити з таких базових документів ЄС, як Директива про аудіовізуальні медіа послуги та Європейська Конвенція про транскордонне телебачення

          Також важливо розуміти, що реклама є інструментом підвищення обізнаності споживачів щодо асортименту продукції, що присутня на ринку. Таке обмеження, на нашу думку, обмежує право споживачів на доступ до необхідної їм інформації про властивості лікарських засобів, можливості та варіанти як лікування, так і профілактики захворювань і ґрунтується на хибному уявленні, що громадяни беззастережно довіряють рекламі і не здатні аналізувати інформацію, що у ній подається.

           Більш того, заборонивши рекламу ліків як джерело отримання інформації щодо доступних товарів і послуг на ринку, споживач зможе отримувати таку інформацію переважно лише від працівників медицини чи фармацевтичних закладів, які, на жаль, не завжди є кваліфікованими та об’єктивними. Таким чином, введення заборони реклами ліків може певним чином вступити у колізію з передбаченим Конституцією України правом на здоров’я.

          Ще одним ключовим фактором є те, що реклама є важливим інструментом розвитку будь-якого ринку надання товарів та послуг, і відіграє важливу роль у підвищенні конкуренції у галузі.

          Реклама лікарських засобів, послуг, фармацевтичної продукції - це значна частина доходів ЗМІ усіх форм власності. Причому ця реклама розміщується в ЗМІ, націлених як на споживачів з середніми та високими доходами, так і на людей з низькими доходами. До того ж, реклама фармацевтичних препаратів - це одна з небагатьох категорій реклами, які менш за інших постраждали від кризи, і займає третє місце за обсягами реклами у ЗМІ, зо призведедо дуже великих втрат галузі.

          Отже, заборона такої реклами тотожна забороні на існування для, приблизно, 30% ЗМІ.

          Також важливим є те, що автори законопроекту в пояснювальній записці не навели жодних даних досліджень або фактичних обставин, які б обґрунтовували необхідність введення таких обмежень, а оскільки практики введення такої заборони, як вже зазначалося, не існувало у інших країнах, то наслідки прийняття таких обмежень передбачити неможливо.

          2. Даний законопроект не відповідає вимогам ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України, який зобов’язує додавати фінансово-економічне обґрунтування (розрахунок розміру витрат) та пропозиції щодо покриття таких витрат до законопроектів, реалізація яких впливає на видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих бюджетів. На нашу думку, а також на думку Головного науково-експертного управління, висловленого у відповідному висновку до даного законопроекту від 22 жовтня 2010 року, встановлення повної заборонина рекламу лікарських засобів може призвести до скорочення виробництва реклами, а відтак до зменшення надходжень до бюджету, що до остаточного виходу України з економічної кризи є недоцільним. Втім, в пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що «Прийняття Закону не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України», що, на нашу думку, є неповною інформацію, та, відповідно до п. 2 ст. 92 Регламенту Верховної Ради, повинно нести за собою нікчемність рішення про його реєстрацію як законопроекту у Верховній Раді.

         3. Також важливим недоліком розгляду даного законопроекту є те, що всупереч вимозі Закону України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання», даний законопроект не був направлений на попередній розгляд до Комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформації, який визначений у ньомувідповідальним у сфері реклами.

        На нашу думку, подібні зміни навряд чи зможуть досягнути своєї мети, завдавши непропорційно більшої шкоди праву громадян на отримання інформації, рекламному ринку та фармацевтичній галузі загалом.

        Наразі забороною реклами лікарських засобів не можна буде підмінити поняття, та закрити очі на відсутність відповідної системної комунікації з боку держави та Міністерства охорони здоров'я щодо профілактики, диспансеризації, щеплень та пропаганди фізкультури та спорту.

        Вважаємо, що запровадження заборони реклами лікарських засобів є неконструктивним шляхом вирішення проблеми самолікування, який не принесе користі ні споживачам, ні засобам масової інформації.

        Просимо Вас рекомендувати Верховній Раді України відхилити законопроект 7007 у першому читанні.

Посилання на законопроект