Advocacy

Цифрове мовлення

03-02-2011

Суть проблеми:

Відповідно до регіональної угоди Женева-2006, Україна має до 2015 року перейти на цифрове мовлення. Незважаючи на певні рішення у впровадженні цифрового мовлення, більшість важливих проблем залишаються не розв’язаними, або навіть залишилися поза увагою держави.

Згідно з Законом України «Про телебачення і радіомовлення», а саме ч. 7 ст. 22 – План розвитку є тим документом, завдяки якому має розвиватися цифрове мовлення в Україні. На даний момент є  чинною Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1085, яка затверджує Державну програму впровадження цифрового радіомовлення, розроблену Міністерством транспорту та зв’язку України. Якщо на момент прийняття дана редакція Програми була вдалою, то з огляду на останні зміни, які відбулися у процесі впровадження цифрового телебачення, вона втратила актуальність і потребує внесення змін.

Також, слід зазначити, що ця Програма є предметом конфлікту декількох міністерств та інших органів державної влади стосовно обсягів їх компетенції в питанні організації переходу на цифрове мовлення. Внаслідок цього  виконання Державної програми є фактично заблокованим. Також, існує певна  тенденція щодо перегляду рішень стосовно затвердження альтернативної програми впровадження цифрового мовлення, розроблена спільно Національною радою, Державним комітетом телебачення і радіомовлення та Національною комісією з питань регулювання зв’язку.

Окрім того, законодавство закладає певний істотний конфлікт компетенції Національної ради та НКРЗ щодо розподілу частот. Основною причиною є те, що цифрове використання каналів лише телебаченням чи радіо є штучним і зайвим обмеженням.

Обов’язковим  при переході на цифрове мовлення є розміщення обладнання національної мережі цифрового телемовлення на вежах Концерну РРТ, який є  державним оператором телерадіомовлення, і перебуває у сфері управління Міністерства транспорту та зв’язку України. Станом на початок лютого 2009 року Концерт РРТ заявляв про технічну готовність провести трансляцію цифрового сигналу ефірного мовлення на території, на якій проживають 30% населення України, але був змушений тримати свою мережу вимкнутою за відсутності дозвільних  документів від Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення, який в свою чергу пояснює неможливість видачі ліценції провайдера програмної послуги Концерну РРТ відсутністю висновків УДЦР щодо прорахованих частот. Також залишається відкритим питання отримання Концерном РРТ ліцензії оператора телекомунікації від НКРЗ.

На засіданні РНБОУ 11 вересня 2009 р., що було присвячене проблемам впровадження суспільного та цифрового мовлення, було вирішено створити Міжвідомчу комісію з питань координації впровадження цифрового телерадіомовлення, зобов’язати Кабмін внести зміни до Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення, затвердити план заходів щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання питань впровадження і розвитку в Україні цифрового телерадіомовлення, ініціювати питання щодо підготовки пропозицій щодо внесення в установленому порядку поправок до міжнародних договорів України у сфері впровадження цифрового телерадіомовлення. Рішення набрало чинності на підставі Указу Президента №189/2010 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про концепцію створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України та хід упровадження цифрового телерадіомовлення».

27 жовтня 2010 року Національною радою було прийняті кардинальні рішення щодо зміни концепції впровадження цифрового телебачення. По-перше, був скасований ряд прийнятих в цій сфері раніше рішень:

 • № 1670 від 21 листопада 2007 року «Про затвердження плану переходу на цифрове мовлення»
 • № 1713 від 5 грудні 2007 року «Про затвердження розподілу програм у мультиплексах MX-1, MX-2, MX-3, MX-4»
 • №853 від 23 квітня 2008 року «Про внесення змін до рішення №1713 від 5 грудня 2007 року»
 • №854 від 23 квітня 2008 року «Про створення цифрового загальнонаціонального каналу мовлення MX-1»
 • №855 від 23 квітня 2008 року «Про створення цифрового загальнонаціонального каналу мовлення MX-2»
 • №856 від 23 квітня 2008 року «Про створення цифрового загальнонаціонального каналу мовлення MX-3»
 • Рішення №1337 від 16 липня 2008 року «Про створення цифрового регіонального каналу мовлення MX-5»
 • №1339 від 16 липня 2008 року «Про затвердження розподілу у цифровому регіональному каналі MX-5».

По-друге, було прийнято рішення створити впродовж 2010-2011 років національну мережу цифрового телемовлення в стандарті DVB-T (MPEG-4) у складі цифрових загальнонаціональних каналів мовлення МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 за участі одного провайдера програмної послуги.

Відповідно до такого рішення, Національна рада звернулася до суб’єктів господарювання у сфері телебачення і радіомовлення  щодо надання протягом місяця з дати прийняття рішення (до 26 листопада 2010 року) пропозицій стосовно участі у розбудові національної мережі цифрового телемовлення з обов’язковим прийманням на себе заявниками ряду організаційно-технічних та фінансово-економічних зобов’язань:

Введення в 2011 році в повному обсязі в експлуатацію національної мережі цифрового телемовлення у складі чотирьох цифрових загальнонаціональних каналів мовлення;

 • забезпечення трансляції в національній мережі цифрового телемовлення не менш як 32 телепрограм, передбачивши першочергову можливість трансляції телепрограм Національної телекомпанії України, обласних державних телерадіокомпаній, загальнонаціональних телекомпаній, провідних регіональних та місцевих телерадіокомпаній на умовах, які будуть визначені в подальшому Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення;
 • забезпечення цілодобового телемовлення не менш як 95 % населення України в кожному із чотирьох цифрових загальнонаціональних каналів мовлення;
 • розміщення обладнання національної мережі цифрового телемовлення на вежах Концерну РРТ та підписання договору з концерном на виконання робіт з монтажу обладнання та подальшого технічного обслуговування;
 • забезпечення безкоштовного доступу населення до національної мережі цифрового телемовлення;
 • надання банківської гарантії щодо фінансово-економічної можливості інвестування у 2011 році не менше 1 млрд. гривень в розбудову національної мережі цифрового телемовлення.

 

У вказаний строк повноцінна заявка на отримання ліцензії провайдера загальнонаціональної цифрової телемережі була надана лише ТОВ «Зеонбуд». Втім, зазначена компанія не надала жодної інформації щодо її досвіду діяльності на телевізійного ринку, що є досить важливим.

Втім, на засіданні 8 грудня Нацрада розглянула всі отримані пропозиції щодо розбудови цифрового ТВ, а оскільки лише ТОВ «Зеонбуд» були надані всі необхідні документи, то за результатами розгляду було ухвалено рішення видати ліцензію провайдера програмної послуги національної мережі  цифрового телемовлення в стандарті DVB-T (MPEG-4) у складі цифрових загальнонаціональних каналів мовлення МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5.

Станом на кінець 2010 року планів щодо діяльності по розбудові мережі цифрового ТВ, окрім тих, що були заявлені  в заявці на провайдерство, ТОВ «Зеонбуд» не оголошувало. Виходячи з того, що «Зеонбуд» зобов’язалось до кінця 2011 року ввести в повному обсязі в експлуатацію національної мережі цифрового телемовлення у складі чотирьох цифрових загальнонаціональних каналів мовлення, що на думку експертів є технічно майже неможливим завданням, питання дотримання нового Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору ТОВ «Зеонбуд» є під питанням.

Також, важливим питанням є залишення ліцензії провайдера цифрового мультиплекса МХ-4 за ТОВ «Українська цифрова телемережа». Суттєвою проблемою є те, що ліцензію було  видано на вид діяльності із застосуванням цифрової мережі, якої не існувало на час прийняття рішення,  і поки ще немає. Це означає, що мережу ще не створено, однак канали вже розподілено. Один провайдер (ТОВ «Українська цифрова телемережа») не переймається розвитком  мережі і доступом сигналу до віддалених регіонів. Регіональні ж провайдери й місцеві телекомпанії не можуть отримати ліцензію на трансляцію у цифровому форматі. Станом на сьогодні щодо останньої була призначена перевірка дотримання нею своїх ліцензійних зобов’язань, результат розгляду якої цілком може призвести до анулювання відповідної ліцензії. Станом на кінець грудня 2010 року результати цієї перевірки розглянуті не були.

Загалом можна визначити наступні нерозв’язані проблеми в Україні, що виникають при переході на цифрове мовлення:

 • Відсутність обґрунтування ролі провайдера.
 • Відсутність затвердженої вартості на встановлення мережі передавачів.
 • Відсутність обрахунку радіочастот.
 • Що буде з аналоговими передавачами.
 • Перетинання частот через поетапне відключення.
 • Set-to box (перетворювач цифрового сигналу): проблеми впровадження та фінансування.
 • Роз’яснювальні роботи серед населення.
 • Не створено єдині сумісні технічні параметри для обладнання, яке поширює та приймає сигнал; у цьому контексті особливо важливим є те, що, на відміну від інших країн, Україна не розробляє власний декодер, що зробило б цей процес значно дешевшим. Уряди країн зазвичай надають відповідні пільги для виробництва декодерів з метою зменшення негативних наслідків для населення. Питання обладнання є надзвичайно серйозним і потребує значно більшої уваги.
 • Не розв’язано проблему конфлікту компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національною комісією з питань регулювання
 • зв'язку України (НКРЗ) та Міністерством транспорту та зв’язку України.
 • Не передбачено пільг для мовників щодо сплати ліцензій на цифрове аналогове мовлення та оплати обслуговування ефірних цифрових мереж.
 • Не визначено, яким чином сигнал мовлення буде доставлятися до від головної станції до центральних передавачів у синхронних зонах (через оптоволоконну мережу телекомунікаційних операторів чи через супутник) та забезпечуватиметься покриття сингалом мовлення території зі складним рельєфом у МХ-4 .
 • Не передбачено розміри та методику розрахунку вартості обслуговування ТОВ «Зеонбуд» одного цифрового каналу. Виходячи з того, що з впровадженням цифрового телебачення кількість загальнонаціональних мовників збільшиться, а рекламний ринок буде перерозподілений між ними, рівень доходів індустрії буде недостатньо великим для того, щоб увесь ресурс мультиплексів був заповненим.

 

Історія питання:

28 вересня 2005 р. – рішенням Нацради № 548 створено робочу групу, яка внесла на розгляд Національної ради пропозиції щодо впровадження наземного ефірного цифрового телерадіомовлення в Україні.

16 листопада 2005 р. – Нацрада рішенням № 741 затвердила проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні» та надіслала його на розгляд до Кабінету Міністрів України.

21 грудня 2005 р. – рішенням № 910 Нацрада оголосила конкурс на отримання ліцензій на телерадіомовлення для експериментального цифрового мовлення в м. Києві з використанням чотирьох телевізійних каналів (41, 43, 51, 64).

22 березня 2006 р. – рішенням № 147 Нацрада погодила Концепцію державної цільової програми впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні" та проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції державної цільової програми впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні» за умови внесення запропонованих змін та доповнень, які було надіслано до Міністерства транспорту та зв’язку України.

18 квітня 2006 р. – рішеннями Нацради № 325, 326, 327 та 328 за результатами конкурсного відбору було видано ліцензії на право користування телеканалами, призначеними для створення експериментальної багатоканальної ефірної телемережі для розповсюдження телепрограм у стандарті DVB-T на території м. Києва та навколишніх  районів переможцям конкурсного відбору, а саме: ДП «Ера Продакшн», м. Київ; ТОВ „ТРК «Експрес-Інформ», м. Київ; ЗАТ «Українська цифрова телемережа», м. Київ; ТОВ «Гамма-Консалтинг», м. Київ.

30 листопада 2006 р. – розпорядженням № 592-р Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення, у якій, однак, не було враховано більшість пропозицій Нацради. Цим самим розпорядженням протягом чотирьох місяців Мінтрансзв’язку доручено розробити й подати Державну програму впровадження цифрового телерадіомовлення.

12 вересня 2007 р. –  Нацрада у Рішенні №1200  прийняла за основу перший розділ Плану розвитку телерадіопростору України у зв’язку з впровадженням цифрового телерадіомовлення.

Жовтень 2008 року – ІТК спільно з Незалежною асоціацією телерадіомовників провели I-й Міжнародний форум «Цифрове мовлення в Україні», присвячений переходу на цифровий формат мовлення в країні. До участі в Форумі були залучені представники провідних гравців телевізійного ринку, вітчизняні та закордонні експерти, технічні спеціалісти, державні органи та організації, ділові та спеціалізовані ЗМІ. З того часу форум проводится щорічно.

3 жовтня 2007 р. –  на засіданні Нацради Рішенням №1260 було внесено зміни до «Плану розвитку інформаційного простору щодо впровадження цифрового мовлення». Згідно з цим рішенням, цифрове мовлення в Україні буде впроваджуватися одразу у двох стандартах  – MPEG 2 та MPEG 4.

5 грудня 2007 р. – Нацрада прийняла рішення №1712 щодо створення цифрової загальнонаціональної багатоканальної мережі МХ-4 та рішення №1715 щодо оголошення конкурсу на отримання ліцензій на мовлення на загальнонаціональному каналі мовлення цифрової багатоканальної мережі МХ-4.

2 квітня 2008 р. – Нацрада прийняла рішення №657-666 щодо визначення переможців у конкурсі та видачу ліцензій на мовлення на загальнонаціональному каналі мовлення багатоканальної мережі МХ-4. Було визначено 9 переможців, які отримали відповідні ліцензії на мовлення у 4му мультиплексі строком на 7 років. Докладний перелік:

1.

ТОВ «Векта-плюс» («Класика»)

2.

ТОВ «Мирей» («Котигорошко»)

3.

ТОВ «Ді.Ком» («Мандрівник»)

4.

ТОВ «Лайкс» («К»)

5.

ТОВ «Інтер-Ківар» («Штепсель»)

6.

ЗАТ «Телеодин» (М2)

7.

ТОВ «Емпаєр Бізнес Брокерс – Україна» («5:0»)

8.

ТОВ «Футурама» («Берегиня»)

9.

ТОВ «Дотюей» («Цукор»)

10.

ТОВ «УНІАН – ТБ» («УНІАН – ТБ»)

 

23 квітня 2008 року – Нацрада прийняла Рішення №852, яким вирішила внести зміни до «Плану розвитку інформаційного простору щодо впровадження цифрового мовлення», згідно з якими перехід на цифрове телевізійне мовлення в Україні здійснюватиметься виключно у форматі MPEG 4. Відповідно до  зазначених  змін, цифрових мультиплексів для наземного цифрового мовлення (DVB-T) буде 5 - МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-4, МХ-5. Мультиплекс МХ-5 зарезервовано для потреб локальних мовників. Ще два мультиплекси буде виділено для мобільного телебачення (DVB-H), решта - для телебачення високої чіткості (HD).

16 липня 2008 року – на засіданні Рішенням №1337 Нацради було вирішено питання про створення цифрового регіонального каналу мовлення МХ-5 та було прийнято рішення про створення  цифрового регіонального каналу у стандарті DVB-T (MPEG - 4), крім того  було вирішено створити цифровий загальнонаціональний канал мовлення МХ-6 у стандарті DVB-H.

22 жовтня 2008 року – постанова Кабінету Міністрів №942, яка передбачає внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України,  продовжуючи закріплення радіочастот, які відповідають 65-67 каналам для мовлення в стандарті DVB-T, за послугами, які надають оператори зв’язку в стандарті CDMA.

26 листопада 2008 року – рішенням Кабінету Міністрів України №1085 було затверджено Програму впровадження цифрового мовлення в Україні за редакцією Міністерства транспорту та зв’язку України

27 листопада 2008 року – Указ Президента №1093/2008, який зупинив  дію Постанови Кабінету Міністрів України №942  від 22 жовтня 2008 року.

26 грудня 2008 року – Указом Президента України №1215/2008 було зупинено дію Постанови №1085 Кабінету Міністрів України  від 26 листопада 2008 р. щодо затвердження Програми впровадження Цифрового мовлення в Україні за редакцією Міністерства транспорту та зв’язку України.

З 2009 року – ІТК видає аналітичний документ на декількох мовах «Стан впровадження цифрового мовлення в Україні». Основною метою написання брошури є спроба визначення нових кроків для телевізійної індустрії та держави в цілому, які слід запланувати вже сьогодні та створення джерела інформації індустрії щодо процесу переходу на цифрове мовлення.

4 лютого 2009 року – рішення Нацради №171 про погодження Плану заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні, наданий Державною адміністрацією зв’язку 28.01.2009 № 628/5-01-13 із зауваженнями та направлення до Державної адміністрації зв’язку пропозицій заходів щодо запровадження цифрового телерадіомовлення в Україні.

Квітень 2009 року - ІТК оприлюднив свій варіант детального плану дій по впровадженню цифрового мовлення в Україні - «Дорожню карту впровадження цифрового мовлення в Україні». Це поетапний план впровадження цифрового мовлення в Україні, в якому перелічені усі необхідні дії, відповідальні особи, розроблено план взаємодії усіх причетних до впровадження ЦТБ державних та громадських установ, мовників, операторів, постачальників обладнання, глядачів. Також передбачені ризики та запропоновані шляхи вирішення проблем.

8 квітня 2009 року – рішенням Нацради №605 було відкладено процес визначення провайдерів мультиплексів 1,2,3,5 на шість тижнів, до повної готовності компаній відповідати вимогам Нацради.

22 квітня 2009 року – Указ Президента №259/2009 про визнання такими, що втратили чинність Указів Президента, які зупиняли дію наступних Постанов Кабінету Міністрів України:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1039, яка передбачає передачу КРРТ до сфери управління Мінтрансу та пов’язаних з такою передачею змін.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1085, яка затверджує Державну програму впровадження цифрового радіомовлення.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року №942 «Деякі питання використання радіочастотного ресурсу України», яка передбачає внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України продовжуючи закріплення радіочастот, які відповідають 65-67 каналам для мовлення в стандарті DVB-T, за послугами, які надають оператори зв’язку в стандарті CDMA. 

13 травня 2009 року – рішення Нацради №807 стосовно погодження проекту Плану заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні, надане  Державною адміністрацією зв’язку № 3464/0710-09 від 08.04.2009 після урахування позицій усіх зацікавлених  центральних органів виконавчої влади.

20 травня 2009 року – рішення Нацради №937 про звернення ТРО та громадських організацій до Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з пропозицією прийняти рішення в установленому порядку про вжиття заходів для вирішення питання про перегляд Постанови Кабінету Міністрів України № 942 від 22.10.2008 «Деякі питання використання радіочастотного ресурсу України», Постанови Кабінету Міністрів України № 1085 від 26.11.2008 «Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення», Постанови Кабінету Міністрів України № 1039 від 26.11.2008 «Про передачу Концерну РРТ до сфери управління Міністерства транспорту і зв’язку» та про затвердження проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми ефективного використання радіочастотного ресурсу України із застосуванням перспективних технологій»

11 вересня 2009 року – Засідання РНБОУ, присвячене питанням суспільного і цифрового мовлення, на якому було ініційоване питання створення Робочої групи з питань координації впровадження цифрового телемовлення.

16 вересня 2009 року – рішенням Нацради № 1824 призначена перевірка переможців конкурсу на мовлення у МХ-4 та провайдерів цифрових мультиплексів.

4 листопада 2009 року – Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову №1185, якою було утворено Міжвідомчу раду з координації здійснення заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення, затверджено Положення про таку раду та визначено її склад.

2 лютого 2010 року – відбулося засідання Міжвідомчої ради з координації здійснення заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення при Кабінеті Міністрів України, на якій були ухвалені наступні рішення:

 • Підтримати пропозицію Держзв’язку про початок тестової експлуатації мережі цифрового телерадіомовлення у Дніпропетровську, Львові, Чернігові, Вінниці, Запоріжжі, Сімферополі, Миколаєві, Тернополі та Ужгороді, а також розробити та надати на розгляд Міжвідомчої ради пропозиції щодо поширення експериментального мовлення на інші регіони України.
 • Зобов’язати Концерн РРТ подати до Національної ради заяви на отримання необхідних дозвільних документів та ліцензій на здійснення діяльності як оператора телекомунікацій у сфері телебачення і радіомовлення та провайдера програмної послуги.
 • Рекомендувати Міністерству оборони України провести інвентаризацію радіочастотного ресурсу, виділеного для радіомовної радіослужби, з метою виявлення додаткових смуг радіочастот, придатних для потреб цифрового телебачення

10 лютого 2010 року – Нацрада розглянула результати позапланової перевірки провайдера мультиплексу МХ-6 та багатоканальної мережі з використанням 49 ТВК у м. Києві – ТОВ «Телерадіокомпанія «Етер». Ця перевірка була призначена 16 вересня 2009 р. в межах планових та позапланових перевірок, що були призначені за дорученням Президента, і торкались усіх телерадіоорганізацій, що отримали дозвіл на мовлення у багатоканальних цифрових мережах. За рішеннями №253 та 254 результати перевірки були узяті до відома.

18 лютого 2010 року – Президент України своїм Указом №189/2010 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про концепцію створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України та хід упровадження цифрового телерадіомовлення», яким передбачається утворення Міжвідомчої комісії з питань координації впровадження цифрового телерадіомовлення, перегляд Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення та ряд інших змін і доручень в сфері регулювання впровадження цифрового телерадіомовлення.

11 червня 2010 року – Міністерство транспорту та зв’язку України видає Наказ № 75, відповідно до якого утво­рюється Міжвідомча робоча група для узгодженого розроблення змін до чинного законодавства України щодо забезпечення впровадження цифрового телерадіомовлення, а також затверджується її склад, до якого, зокрема входить ряд професійних організацій у сфері телерадіомовлення, зокрема Індустріальний Телевізійний Комітет та Незалежна Асоціація Телерадіомовників. Станом на середину серпня 2010 року засідань цієї робочої групи не відбувалося та не планувалося.

14 липня 2010 року – Національна рада розглянула результати перевірки переможців конкурсу на мовлення та провайдера цифрового мультиплекса МХ-4, відповідно до чого були ухвалені такі рішення:

 1. Узяти до уваги результати позапланової перевірки ТОВ «Українська цифрова телемережа» та зобов’язати товариство надати Національній раді додатковий звіт про виконання ними умов наданої ліцензії.
 2. Узяти до уваги результати перевірки ТОВ «Телеодин» та звернути увагу мовника на вчинені ним порушення умов ліцензії на мовлення у багатоканальній мережі МХ-4.
 3. Оголосити попередження ТОВ «Уніан ТБ» та зобов’язати розпочати мовлення відповідно до умов наданої ліцензії на мовлення у багатоканальній мережі МХ-4 протягом одного місяця з моменту оголошення попе¬редження.
 4. Анулювати ліцензії на мовлення у багатоканальній мережі МХ-4 та вилучити з Державного реєстру телера¬діоорганізацій наступні організації: 

• ТОВ «Інтер-Ківар»;

• ТОВ «Лайкс»;

• ТОВ «Футурама»;

• ТОВ «Емпаєр бізнес Брокерс-Україна»;

• ТОВ «Векта-Плюс»;

• ТОВ «Ді.Ком»;

• ТОВ «Мирей»;

• ТОВ «Дотюей».

1 жовтня 2010 року відбувся ІV-й Міжнародний форум «Цифрове мовлення в Україні», організаторами форуму як і в попередні три роки були ІТК та Незалежна Асоціація телерадіоМовників.

27 жовтня 2010 року Національна рада прийняла рішення №1485, 1486, якими скасувала свої попередні рішення щодо впровадження цифрового телерадіомовлення та прийняла рішення про створення національної мережі цифрового телерадіомовлення в стандарті DVB-T на базі мультиплексів MX-1, MX-2, MX-3, MX-5 за участі одного провайдера програмної послуги та звернулася до суб’єктів господарювання у сфері телебачення і радіомовлення  щодо надання протягом місяця з дати прийняття цього рішення пропозицій стосовно участі у розбудові національної мережі цифрового телемовлення за умови прийняття на себе певних організаційно-технічних та фінансово-економічних зобов’язань.

Також були внесені зміни до рішення №852 від 23 квітня 2008 року вилучивши з нього пункт, яким було встановлено кодовий спосіб розповсюдження для програм мультиплексу MX-1 і призначено мультиплекс МХ-5 для місцевого мовлення.

26 листопада 2010 року – по завершенню строку прийняття заявок на провайдера цифрової телемережі до Національної Ради було подано лише одну заявку від ТОВ «Зеонбуд», яким було подано всі передбачені документи.

1 грудня 2010 року – Національною радою було затверджено новий План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, відповідно до якого розвиток впровадження цифри відбуватиметься в п'ять етапів, і який передбачає, що розбудова національної мережі наземного цифрового телебачення повинна бути виконана до кінця 2011 року.

8 грудня 2010 року – Нацрада розглянула результати пропозиції компаній щодо розбудови національної мережі  цифрового телемовлення в стандарті DVB-T (MPEG-4) у складі цифрових загальнонаціональних каналів мовлення МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 та, за наявності лише однієї компанії, що відповідала всім вимогам та подала усі необхідні документи, ухвалила рішення видати ліцензію провайдера програмної послуги  національної мережі  цифрового телемовлення в стандарті DVB-T ТОВ «Зеонбуд».

Позиція ІТК:

Необхідне комплексне вирішення низки нерозв’язаних проблем, що гальмують процес впровадження цифрового мовлення в Україні. Серед причин повільного впровадження цифрового мовлення:

 1. Конфлікт повноважень між державними регуляторами.
 2. Невизначеність вартості переходу на цифрове телебачення для телеканалів та технічного обслуговування ТОВ «Зеонбуд».
 3. Сумнівність можливості ТОВ «Зеонбуд» дотриматися свого зобов’язання до кінця 2011 року ввести в повному обсязі в експлуатацію національної мережі цифрового телемовлення у складі чотирьох цифрових загальнонаціональних каналів мовлення.
 4. Невизначеність ситуації з провайдерством ТОВ «УЦТМ» у 4му мультиплексі.
 5. Відсутність будь-якої програми чи іншого нормативного документу, яка б передбачала порядок забезпечення соціально незахищених верств населення сет-топ боксами.

Станом на сьогодні, основними питання в сфері впровадження цифрового телебачення є:

 1. Визначення вартості переходу на цифрове ТБ за участі ТОВ «Зеонбуд», та, відповідно, вартість мовлення у одному цифровому каналі після переходу, а також можливі пільги.
 2. Визначення системи доставки сигналу до цифрових передавачів та забезпечення адекватної якості покриття у місцях з складним рельєфом у МХ-4.
 3. Розробка стратегії забезпечення соціально незахищених верств населення пристроями для прийому цифрових сигналів.
 4. Проведення інформаційної кампанії серед населення щодо переходу на цифрове ТБ та наслідків такого переходу.
 5. Проведення прорахунку частот, та, відповідно, за необхідності – конверсії необхідних для переходу радіочастот. 

Необхідні дії:

В першу чергу необхідно забезпечити:

 • Участь індустрії та громадськості у здійсненні заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення шляхом утворення відповідного координаційного органу.
 • Розробку таким органом детального плану впровадження цифрового ТБ, яким би визначалися шляхи подолання усіх існуючих у цій сфері проблем;
 • Розрахунок та публікація вартості переходу на цифрове ТБ за участі ТОВ «Зеонбуд», а також визначення вартості мовлення у одному цифровому каналі після переходу.
 • Створення попиту на послугу цифрового ефірного ТБ, а саме розвиток напрямку інформування телеглядачів.
 • Дистрибуцію та рекламу необхідної техніки для споживання цифрового мовлення.
 • Розробку стратегії забезпечення соціально незахищених верств населення обладнанням для прийому сигналів ефірного телебачення після завершення переходу на цифрове ТВ.
 • Сертифікацію техніки та прорахунок необхідних для переходу на цифрове ТБ радіочастот.