Advocacy

Квотування європейського та національного продукту

14-02-2011

Суть проблеми:

      На сьогодні чинне законодавство про телерадіомовлення містить положення, які не зовсім узгоджуються» зі ст. 10 Європейської Конвенції про транскордонне телебачення (надалі - Конвенція).

      Відповідно до Конвенції «Кожна Сторона, що здійснює трансляцію, забезпечує в разі доцільності та відповідними засобами, щоб телемовник, який підпадає під її юрисдикцію, приділяв більшу частину свого ефірного часу європейським роботам, за винятком часу, відведеного для новин, спортивних подій, телевізійних ігор, реклами, послуг телетексту й  телепродажу. Це співвідношення з урахуванням зобов'язань телемовника перед своїми телеглядачами стосовно інформаційних, освітніх, культурних та розважальних програм досягається поступово, на підставі відповідних критеріїв».

      Враховуючи, що Конвенцією передбачено, що в ефірі телерадіоорганізації більшу половину (тобто не менше 51 відсотка) повинні становити європейські твори, цілком логічно вважати, що українські твори також відносяться до «європейських», а тому повинні включатися у квоту європейського продукту, що закріплена у Конвенції.

      Натомість, чинна редакція ч.1. статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (далі - Закон) передбачає, що у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців.

      Не відповідає вимогам Конвенції в цій частині і ч. 4 ст. 28 Закону, яка визначає, що ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися наступних пропорцій між українськими та іноземними програмами:

      програми європейського виробництва повинні становити не менше 80 відсотків, у тому числі не менше 50 відсотків - програми українського виробництва.

      Враховуючи, що на сьогоднішній день існує велика проблема з наповненням ефіру національним продуктом, який би повністю відповідав якісним показникам, приведення законодавства у сфері телерадіомовлення у відповідність до вимог Конвенції дозволить вирішити існуючу проблему.

      Більше того, відсутність державної підтримки національного виробництва та створення жорсткіших, ніж закріплено Конвенцією вимог, практично не дають розвивати належним чином якісне власне виробництво.

Історія питання

  • Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення» N 687-VI від 17.12.2008 р. (дата набрання чинності для України 01.07.2009 р.).
  • Закон України «Про телебачення і радіомовлення» № 3759-XII вiд 21.12.1993 

Позиція ІТК

Враховуючи, що Конвенцією передбачено, що в ефірі телерадіоорганізації більшу половину (тобто не менше 51 відсотка) повинні становити європейські твори, а українські твори відносяться до «європейських», вважаємо, що в чинному законодавстві цілком достатніми будуть квоти для європейських робіт - не менше 51 відсотка, в тому числі національних – не менше 30 відсотків.

Необхідні дії:

  1. пропонуємо викласти ст. 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у наступній редакції: «У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 30 відсотків має становити національний продукт».
  2. частину 4 Статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» викласти у наступній редакції: «Ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між європейськими та іншими іноземними програмами:
  • програми європейського виробництва повинні становити не менше 51 відсотку, у тому числі не менше 30 відсотків - програми національного виробництва».