Advocacy

Соціальна реклама

02-02-2011

Суть проблеми:

Соціальна реклама відіграє важливу роль в житті суспільства. Оскільки, соціальна реклама - це особливий вид поширюваної некомерційної інформації, направленої на досягнення певної соціальної мети.

Соціальна реклама та її розміщення регулюється ст. 12 Закону України «Про рекламу». Проблема полягає в тому, що Закон України «Про рекламу» чітко не регулює розміщення соціальної реклами приватними телерадіоорганізаціями. Приватні телерадіоорганізації теж можуть виконувати соціальну місію та розміщувати соціальну рекламу, але для цього необхідне стимулювання приватних телекомпаній до розміщення соціальної реклами. Цього можна досягти, якщо чітко визначити, які податкові пільги приватні телерадіоорганізації отримуватимуть від такого розміщення.

Ст. 12 Закону України «Про рекламу» визначає, що «на осіб, які безоплатно виробляють і розповсюджують соціальну рекламу, та на осіб, які передають свої майно і кошти іншим особам для виробництва і розповсюдження соціальної реклами, поширюються пільги, передбачені законодавством України для благодійної діяльності». Благодійна діяльність в Україні регулюється Законом України «Про благодійництво та благодійні організації», який також чітко не визначає податкових пільг.

Головною проблемою в цій сфері є спроби покласти на приватні телерадіоорганізації додатковий обов’язок у вигляді розміщення безоплатної соціальної реклами, так, 1 листопада 2010 року Кабінетом Міністрів України був зареєстрований Проект Закону про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, №7313, яким передбачалося зобов’язати всі ЗМІ, що розміщуються рекламу, виділяти 5% ефіру, призначеного на показ реклами, для безкоштовного розміщення соціальної реклами. Згодом законопроект був повернений суб’єкту ініціативи через порушення Регламенту ВРУ при його реєстрації – у Верховній Раді України вже був зареєстрований законопроект, що регулював аналогічну сферу суспільних відносин.

Отже, пріоритетним завданням відносно правового регулювання соціальної реклами є удосконалення порядку розміщення соціальної реклами та запровадження пільг та заохочувальних заходів для приватних телерадіоорганізацій у разі розміщення ними соціальної реклами.

Також важливою проблемою є те, що в той час, як податкове законодавство дозволяє відносити до складу валових витрат витрати на звичайну рекламу, аналогічної норми щодо соціальної реклами законодавством не передбачено. Це також стримую рекламодавців від виробництва та розміщення соціальної реклами.

Важливою проблемою в цій сфері також є розміщення комерційної реклами або політичної агітації під видом соціальної реклами. Використання такої практики, на нашу думку, є невірним. Це в майбутньому призведе до більш жорсткого регулювання галузі. Ми виступаємо за введення у законодавство положень, які б заборонили соціальній рекламі містити в собі на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є громадська організація), на об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами, а також передбачити неможливість розміщення привітання Президента України, повідомлення державних органів чи посадових осіб, якщо в них є вказівка на відповідні державні органи чи їх посадових осіб як соціальну рекламу.

Історія питання:

3 липня 1996 року - редакція Закону України «Про рекламу» відповідно до якої:

  • давала визначення соціальної рекламної інформації, як інформації державних органів, в якій не повинна бути згадка на продукцію чи її виробника.
  • на осіб, які на безоплатній основі здійснювали виробництво і розповсюдження соціальної рекламної інформації поширювалися пільги, передбачені законодавством про благодійну діяльність.

11 липня 2003 року – прийняття редакції Закону України «Про рекламу», якою:

  • Введено визначення «соціальна реклама», замість «соціальної рекламної інформації»;
  • Визначено, що рекламодавцями соціальної реклами могла бути будь-яка особа.

18 березня 2008 року – прийняття останньої редакції Закону України «Про рекламу»:

  • Визначається, що соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця , окрім випадків, коли рекламодавцем є громадська організація.
  • Податок з реклами під час оплати послуг за розміщення соціальної реклами встановлюється згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" ( ст. 11 даного Декрету визначає, що «податок з реклами не сплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення соціальної реклами»).

18 березня 2008 року – прийнято зміни до ст. 11 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки та збори», відповідно до яких послуги за встановлення та розміщення соціальної реклами звільняються від сплати податку на рекламу.

21 липня 2008 року – зареєстровано внесення змін до Закону України «Про рекламу» № 3002 від 21.07.2008р. Автори – народні депутати Кондратюк О.К., Герман Г.М. Зарубінський О.О., Баграєв М.Г.

1 листопада 2010 року – зареєстровано Проект Закону про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, №7313, яким передбачалося зобов’язати всі ЗМІ, що розміщуються рекламу, виділяти 5% ефіру, призначеного на показ реклами, для безкоштовного розміщення соціальної реклами. Згодом законопроект був повернений суб’єкту ініціативи через порушення Регламенту ВРУ при його реєстрації.

2 лютого 2010 року – Верховною Радою прийнято Податковий кодекс України, яким передбачено, що в системі державних, місцевих податків та зборів відсутній податок на рекламу.

Позиція ІТК:

Вважаємо, що соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є громадська організація), на об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами (ч. 2 ст. 12). У зв’язку з цим, не може вважатися соціальною рекламою - привітання Президента України, повідомлення державних органів чи посадових осіб, якщо в них є вказівка на відповідні державні органи чи їх посадових осіб.

Необхідні дії:

Слід внести зміни в законодавство України щодо створення пільг, зокрема податкових, які будуть надаватися приватним телерадіоорганізаціям, які безоплатно розміщують соціальну рекламу.

Так, необхідно внести до Податкового кодексу України положення, які б дозволяли відносити витрати на виробництво та розміщення реклами до складу валових витрат.

Підтримуємо вже прийнятий в першому читанні Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про рекламу» № 3002 від 21.07.2008 р.(зареєстрований народними депутатами Кондратюк О.К., Герман Г.М. Зарубінський О.О., Баграєв М.Г.), яким пропонується внести до Закону України «Про рекламу» зміни, спрямовані на вдосконалення правового регулювання відносин, що виникають у процесі замовлення, виготовлення та поширення соціальної реклами та регламентації рекламної діяльності політичних партій та громадських організацій поза межами виборчого процесу.

Прийняття законопроекту у оперативні строки є дуже важливим для регулювання виробництва і розміщення соціальної реклами.