Advocacy

Спонсорство алкоголем на телебаченні

28-01-2011

Суть проблеми:

1 січня 2009 року набрало чинності положення Закону України «Про рекламу», яке регулює питання спонсорства алкоголем на телебаченні. Дане положення встановлює, що «У телепередачах забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора - виробника алкогольних напоїв, його ім'я (найменування) та/або знак для товарів і послуг, що належить спонсору" (або. 2 ч.1 ст.5).

Проблема полягає в тому, що дане визначення сформульовано недостатньо чітко, і це дозволяє з одного боку, тлумачити його як таке, що забороняє будь-яке використання знаків для товарів і послуг алкогольних компаній, а з іншого боку цю норму можна тлумачити, як таку, що забороняє лише звукове наповнення (дикторський текст, звуковий супровід) при спонсорстві алкоголем, дозволяючи при цьому зображувальні позначення імені, найменування та знака для товарів та послуг спонсора-виробника алкогольних напоїв.

Крім того, абз.2 ч.1 ст.5 містить колізію з ч.4 ст.5 Закону України «Про рекламу», в якій визначається, що «Програма, передача,підготовлена за підтримки спонсора, повинна бути означена за допомогою титрів чи дикторського тексту на початку та/або наприкінці програми, передачі.

Загалом, законодавство України щодо спонсорства є жорсткішим за європейське. Так, положення Європейської Конвенції про транскордонне телебачення та Директива ЄС про аудіовізуальні медіа послуги не містять жодних обмежень щодо форми спонсорських проявів алкогольними брендів. Але тут слід додати, що відносно Європейської Конвенції про транскордонне мовлення, положення якої є більш демократичними щодо реклами алкоголю аніж чинне законодавство, при ратифікації було прийнято застереження, відповідно до якого Україна залишає за собою право обмежувати на своїй території ретрансляцію програм, що містять рекламу алкогольних напоїв, у частині, що не відповідає національному законодавству.

Історія питання:

19 вересня 2003 року – прийняття нової редакції Закону «Про рекламу», який містив наступні положення відносно спонсорства алкоголем на телебаченні:

 • Абзац 2 ч.4 ст. 22, яким визначено, що дозволяється спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, під якими випускаються алкогольні напої. Висновок, який можна зробити з даного положення: спонсорство алкоголем є необмеженим будь-якими часовими рамками та допускається з використанням знаків для товарів та послуг.
 • Ч.1. ст.5 Закону України «Про рекламу» визначає: « У теле-, радіопередачах, матеріалах в інших засобах масової інформації, видовищних та інших заходах, які створені і проводяться за участю спонсорів, забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або найменування та знака для товарів і послуг спонсорів.». Дане положення спрямоване на обмеження саме інформації рекламного характеру, що ж до інформації не рекламного характеру, вона не є забороненою та може використовуватись в спонсорстві, наприклад у формі динамічного відео ряду.
 • Ч. 6 ст. 13 Закону України «Про рекламу», яка визначає, що «не вважається рекламою оприлюднення, виголошення у програмі, передачі імені, найменування спонсора, об'єктів права інтелектуальної власності, що йому належать». Таким чином, використання об’єктів інтелектуальної власності (перелік яких не є вичерпним) допускається в спонсорстві, в т.ч. алкоголем.
 • Відповідно до цієї редакції ст.5 спонсорство алкоголем на телебаченні:
 •  
  • не обмежено часовими рамками;
  • при спонсорстві алкоголем допустимим є використання інформації не рекламного характеру, наприклад динамічного відео ряду;
  • допустимим є використання об’єктів інтелектуальної власності, в тому числі знаків для товарів та послуг. 

18 березня 2008 року – прийняття останньої (чинної від 01.01.2009) редакції ст. 5 Закону «Про рекламу»

Не дивлячись на вищезазначену недосконалість даної норми, мета законотворця, вочевидь, була направлена на заборону звукового наповнення (дикторського тексту та закадрового озвучення) при спонсорстві алкоголем.

17 грудня 2008 року – Україна ратифікувала Європейську Конвенцію про транскордонне телебачення з застереженням, відповідно до якого Україна залишає за собою право обмежувати на своїй території ретрансляцію програм, що містять рекламу алкогольних напоїв, у частині, що не відповідає національному законодавству.

1 липня 2009 року - Європейська Конвенція про транскордонне телебачення набирає чинності.

Позиція ІТК:

Вважаємо, що абзац 2 ч.1 ст.5 ЗУ «Про рекламу» є недостатньо чітко сформульованим, що може призвести до його неоднакового тлумачення з боку різних суб’єктів в сфері телебачення і радіомовлення.

Загалом, на нашу думку, регулювання умов спонсорства алкоголем на телебаченні доцільніше віддати індустрії на саморегулювання.

Необхідні дії:

Вважаємо за необхідне дати роз’яснення положенню абзацу 2 ч.1 ст. 5 ЗУ «Про рекламу».

Індустріальний Телевізійний Комітет пропонує наступне тлумачення і застосування абз.2 ч.1 ст.5 Закону України «Про рекламу» та ч.4 ст. 5 Закону України «Про рекламу» :

Дозволяється без дикторського тексту та без закадрового озвучення візуального зображення імені, найменування та знака для товарів та послуг спонсора-виробника алкогольних напоїв;

Таке зображення може бути статичними та динамічними;

Означення спонсорства може бути:

 • за допомогою титрів;
 • за допомогою дикторського тексту без наведення інформації рекламного характеру. Наприклад: «Спонсор показу», «Спонсор передачі», «Передача підготовлена за участю спонсорства», «Передача підготовлена за підтримки спонсора». Ім’я, найменування та знак для товарів і послуг та інша інформація рекламного характеру не озвучуються.
  Дозволяється використання без обмежень у спонсорських заставках алкоголю музичних творів без слів.
  В спонсорських заставках алкоголю можуть використовуватись музичні твори з текстом за наявності таких умов:
 • текст музичного твору не повинен містити інформацію рекламного характеру і
 • в тексті музичного твору не повинні бути згадки про виробника алкогольного напою, його імені (найменування). Музичний твір та або його складові не можуть бути зареєстровані або подані на реєстрацію в якості знаку для товарів та послуг спонсору – виробника алкогольних напоїв.
 • текст музичного твору може бути на будь якій мові.

ІТК розробить Етичний Кодекс, яким буде запропоновано регулювати питання спонсорство алкоголем на телебаченні шляхом саморегулювання.