Прес-центр

Щодо внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської Конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення)», №6342

26-11-2010

Ініціатори: н.д. Бондаренко О.А.

Асоціація «Індустріальний Телевізійний Комітет» (надалі - ІТК), як асоціація, що об’єднує загальнонаціональні телевізійні канали України, просить звернути увагу на пропозиції та зауваження до Проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської Конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення)» №6342 від 26.04.2010,ініціатори: н.д. Бондаренко О.А. (надалі - Проект).

          Підтримуємо запропоновані автором зміни, проте хочемо зазначити, що вилучення квоти щодо музичних творів українських авторів та виконавців не вирішує в повному обсязі проблеми не узгодженості чинної редакції Закону України «Про телебачення і радіомовлення» із Європейською Конвенцією про транскордонне телебачення (надалі - Конвенція). Так, відповідно до Конвенції: «Кожна Сторона, що здійснює трансляцію, гарантує, де це можливо і в належний спосіб, що телерадіомовник у межах її юрисдикції резервує для європейських робіт, більшу половину його годин трансляції» (мова оригіналу: «Each transmitting Party shall ensure, where practicable and by appropriate means, that a broadcaster within its jurisdiction reserves for European works a majority proportion of itk transmission time»), за винятком часу, призначеного для новин, спортивних подій, ігор, реклами, послуг телетексту й замовлення товарів за телерекламою. Натомість чинна редакція Закону України «Про телебачення і радіомовлення» передбачає, що у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців.

        Так як в Конвенції передбачено, що у ефірі телерадіоорганізації більшу половину ( тобто не менше 51 відсотка) повинні становити європейські твори, а українські твори відносяться до «європейських», вважаємо, що в чинному законодавстві цілком достатніми будуть квоти для європейських робіт - не менше 51 відсотка, в тому числі національних – не менше 30 відсотків.

        Таким чином, пропонуємо викласти ст. 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у наступній редакції: «У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 30 відсотків має становити національний продукт».

        А частину 4 Статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у наступній редакції: «Ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між європейськими та іншими іноземними програмами:

  • програми європейського виробництва повинні становити не менше 51 відсотку, у тому числі не менше 30 відсотків - програми національного виробництва».

        Окрім приведення у відповідність чинного законодавства до Конвенції, такі зміни також дозволять телеканалам реально дотримуватись визначених квот, оскільки на сьогоднішній день є велика проблема з наповненням ефіру національним продуктом, який би відповідав якісним показникам. Така проблема зумовлена дуже малою кількістю національного продукту, оскільки на сьогоднішній день не має належної державної підтримки щодо підтримки національного виробництва. В період кризи не всі можуть зважитися на власне виробництва лише за власний кошт. На сьогоднішній день, державна політика повинна спрямовуватися не на контроль за дотриманням квот, а на встановлення пільг та преференцій для суб’єктів, які хочуть створювати власний продукт. Зокрема, вважаємо за необхідне внести зміни до чинного законодавства щодо звільнення українських кіно- та телевиробників від податкових та митних платежів у процесі створення національного продукту.

        Відповідно, просимо Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації рекомендувати направити на доопрацювання Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської Конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення)» з врахуванням зауважень, викладених вище.

Посилання на законопроект