Advocacy

Юристи ІТК успішно закінчили навчання в Українській школі законотворчості

20-06-2011

17 червня 2011 року юристи Індустріального Телевізійного Комітету успішно закінчили навчання в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України.

Українська школа законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України забезпечує навчання теоретичним основам і практичним навичкам учасників законотворчого процесу, здійснює методичне забезпечення цієї діяльності. Вагомим напрямом роботи Української школи законотворчості є також сприяння вдосконаленню нормотворчості органів місцевого самоврядування.

Викладачами Української школи законотворчості є провідні вчені, народні депутати України, фахівці органів державної влади та зарубіжні експерти.

Основне завдання Школи – надання науково-методологічної допомоги та підвищення рівня професійних знань у сфері законотворчої діяльності та нормотворчості органів місцевого самоврядування:

  • забезпечення функціонування системи підвищення кваліфікації з питань законотворчої та нормотворчої діяльності;
  • науково-методична та інформаційна підтримка навчального процесу;
  • проведення науково-дослідної роботи з актуальних проблем законотворчості тощо.