Advocacy

 • 13.012012
  ВІРМЕНІЯ. Авторські права порушують масово
  В Ереване состоялся двухдневный семинар, посвященный вопросам повышения осведомленности о правах на интеллектуальную собственность в Армении. Обсуждались сложившаяся в данной сфере ситуация, а также европейский опыт в решении аналогичных проблем.
 • 11.012012
  КАНАДА. Авторське право у цифровому середовищі
  Впродовж останніх десятиліть відбулися революційні зміни у технолгіях, що дозволили створити глобальну мережу мереж, тут мається на увазі Інтернет. Ця мережа стає одним із важлиивх засобів розповсюдження та обміну оцифрованою інформацією. Ця інформація існує у вигляді статистичних даних, текстів, музики, візуальних та аудіо-візуальних матеріалів, програмного забезпечення тощо.
 • 10.012012
  Сформовано орган з контролю за дотриманням пивоварними компаніями етичних норм в системі комерційних комунікацій
  Підприємства – виробники пива підписали між собою «Угоду про систему саморегуляції комерційних комунікацій підприємств пивоварної галузі України» та сформували незалежний контролюючий орган – Комітет з етики. Основним завданням новоствореного органу є оперативне реагування на можливі порушення добровільно прийнятих компаніями додаткових обмежень в рекламуванні пива. До складу експертів, які мають надавати висновки увійшли визнані і авторитетні представники організацій від громадських об’єднань виробників реклами, засобів масової інформації та правників.
 • 09.012012
  ІТАЛІЯ. Питання формату охорони телевізійних передач
  Итальянская газета Italia Oggi в номере за 1 марта этого года опубликовала большую подборку материалов, касающихся вопроса охраны авторских прав на формат телевизионных передач. Под форматом, как указывается в материале, понимается "общая схема телевизионной передачи в ее основных фазах, в которой описываются базовая повествовательная структура, оформление сцены и набор постоянных действующих лиц". Президент СИАЕ Джорджо Ассумма (Giorgio Assumma), выступающий в качестве главного эксперта, отметил, что "в ныне действующем итальянском законодательстве об авторском праве нет норм, защищающих формат передач.
 • 06.012012
  США. Перехід на цифрове телебачення спричинив непередбачувані проблеми на деяких станціях
  Після переходу телебачення Сполучених Штатів Америки на цифровий тип сигналу щонайменше три телевізійні станції зіткнулися з проблемами і потребують більшої потужності, пише Mediaweek.
 • 05.012012
  КИТАЙ. Медіаринок стане третім у світі за оборотами
  В 2011 году Поднебесная обойдет немцев по выручке на медиарынке, сообщает MEEDIA.DE. Оборот медиаотрасли Китая в 2001 году впервые превысит аналогичный показатель Германии. Такой прогноз содержится в ежегодном исследовании "Global Entertainment and Media Outlook", выполненном PricewaterhouseCoopers. Согласно его результатам, в 2011 году в Китае выручка на медиарынке составит $95 млрд, а в Германии - $92 млрд. Особенно высокие темпы роста компания прогнозирует на рынке онлайн-рекламы.